Last database update: 16.08.2022 10:03


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: КОМПАС-КРАГУЈЕВАЦ
Place: Скореновац
Ad publication date: 13.07.2022
Sale date: 16.09.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 8/2014 од 02.07.2015. године, Решења о банкротству Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 8/2014 од 01.08.2016. године и сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица од 05.04.2022.године, а у складу са члановима 131, 132, 133, 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010.) стечајни управник стечајног дужника: ДОО Компас-Крагујевац,Скореновац из Скореновца, улица Маршала Тита 23 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Милена Благојевић, стечајни управник
Contact phone: 064/462-1114
Contact e-mail: blagojevicmilena7@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014