Last database update: 12.08.2022 11:01


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА САПРА
Place: Београд
Ad publication date: 08.07.2022
Sale date: 02.09.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 8,607,229.20
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 9.Ст.бр.210/2016 од 09.02.2017.године, и Решења стечајног судије Привредног суда у Београду 3.Ст.188/2021 од 11.10.2021. године, правоснажно 26.10.2021. године,а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135.,136 и 149 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018)), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018) стечајни управник стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА „САПРА“ Друштво са ограниченом одговорношћу из БЕОГРАДА, ул.Дубљанска број 37 ОГЛАШАВА Другу продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Драги Стевановић
Contact phone: 064 8464 055
Contact e-mail: dragi.stevanovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014