Last database update: 16.08.2022 09:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Стечајна маса ПОРЕЧЈЕ ДОО
Place: Вучје
Ad publication date: 25.06.2022
Sale date: 27.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 69,505,357.00
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Лесковцу 2. Ст.бр. 37/15 од 24.03.2016. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: Стечајна маса Друштво за пољопривредну производњу и прераду ПОРЕЧЈЕ ДОО у стечају, Косте Стаменковића бр. 10 О Г Л А Ш А В А прву продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Роберт Митровић
Contact phone: 065/546-08-98
Contact e-mail: belmedikcentar@me.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014