Last database update: 03.10.2022 08:29


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: МЛАДИ БОРАЦ
Place: Сонта
Ad publication date: 17.06.2022
Sale date: 22.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 180,707,865.00
Sale state: Canceled
Ad document  Ad document modificationBankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Сомбору, посл.број Ст. 10/2015 од 15.11.2021. године, а у складу са члановима 131, 132, 133 и 135 Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011, 71/2012-Одлука Уставног суда, 83/2014) те Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), као и Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 89/2015), уз претходно прибављену сагласности одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица од 24.05.2022. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛАДИ БОРАЦ“ АД СОНТА - у стечају Сонта Салаш Млади Борац бб О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ( прва продаја). Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Предраг Љубовић
Contact phone: 063/525-104
Contact e-mail: so.ljubovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014