Last database update: 16.08.2022 10:07


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ППТ ИСХРАНА
Place: Трстеник
Ad publication date: 08.06.2022
Sale date: 08.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву 6 .Ст. Бр 7/2016 од 15.06.2016. године стечајног судије Привредног суда у Краљеву, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Сл. гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Сл. гласник РС» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: "ППТ ИСХРАНА" АД Трстеник - у стечају, ул. Цара Душана бр. 101, МБ: 07624026, ПИБ: 101308706 ОГЛАШАВА Продају дела непокретне и покретне имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Мира Ковачевић
Contact phone: 063/691-449
Contact e-mail: mira.kov011@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014