Last database update: 24.05.2022 01:58


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БАЋО ВРБАС
Place: Врбас
Ad publication date: 26.04.2022
Sale date: 10.06.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Сомбору Посл.бр.Ст.15/2020 од 14.12.2020. године, и решења стечајног судије Привредног суда у Сомбору о банкротству Ст.15/2020 од 19.07.2021. године, у складу са члановима 131, 132 , 133 и 135, Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 -одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 62/2018.), стечајни управник стечајног дужника: ЗЗ БАЋО ВРБАС – У СТЕЧАЈУ ВРБАС, МИЛИВОЈА ЧОБАНСКОГ БР. 164 ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Предраг Љубовић
Contact phone: 063/525-104
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014