Last database update: 26.01.2022 08:13


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ
Place: Ниш
Ad publication date: 14.01.2022
Sale date: 25.02.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 191,326,519.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Нишу,Посл.бр. 5.Ст.12/2018 од 26.07.2018.године,а у складу са чланoвима 131, 132, 133,135. и 136. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009,99/2011 ... 113/2017), Националним стандардом број 5 – о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије број 13/2010) и на основу одлуке о сагласности Одбора поверилаца бр.4.од 14.01.2020 године,стечајни управник стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ НИШ – У СТЕЧАЈУ из Ниша,Булевар 12 фебруар бр.82 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Драган Јовић
Contact phone: 018/534743; 062/1089252
Contact e-mail: djovic@medianis.net
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014