Last database update: 27.01.2022 05:32


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДУГА КОМЕРЦ
Place: Крушевац
Ad publication date: 10.01.2022
Sale date: 14.02.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 27,067,346.50
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Краљеву, број предмета Ст.26/2019 од 04.02.2020. године, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: Друштво за производњу,трговину и услуге „ДУГА КОМЕРЦ“ ДОО -У СТЕЧАЈУ, 37000 Крушевац, ул.Јасички пут 17 В ОГЛАШАВА Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Петар Вуловић
Contact phone: 064/15-70-212
Contact e-mail: pvulovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014