Last database update: 26.01.2022 09:53


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЕИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
Place: Ниш
Ad publication date: 21.11.2021
Sale date: 22.12.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 28,876,649.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Нишу, 4. Ст.40/2015 од 28.04.2016. године, а у складу са чл. 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон и 71/2012 – одлука УС и 83/2014), и у складу са Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЕИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА НИШ - У СТЕЧАЈУ Булевар Светог Цара Константина 80 - 84 ОГЛАШАВА Продају имовине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Драган Маринковић
Contact phone: 063/528-456
Contact e-mail: dmarincovicc@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014