Last database update: 20.10.2021 05:58


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЧИКЕР
Place: Чантавир
Ad publication date: 08.10.2021
Sale date: 12.11.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења o спровођењу банкротств Привредног суда у Суботици Посл.бр.Ст. 51/2019 од 16.01.2020. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечај и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине, стечајни управник стечајног дужника „Чикер“ а.д. Чантавир - у стечају, ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Доко Мирослав
Contact phone: 063/509-741
Contact e-mail: miroslavdoko@yahoo.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014