Last database update: 22.10.2021 06:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БУДУЋНОСТ АД ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО – СТЕЧАЈНА МАСА НОВИ САД
Place: Нови Сад
Ad publication date: 05.10.2021
Sale date: 09.11.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  

Sale asset:

На основу Решења о банкротству које је донео стечајни судија Привредног суда у Новом Саду, дана 05.10.2020 године у стечајном поступку бр. 2.Ст. 103/2019 и у складу са одредбама члана 132. став1. и став 6. Закона о стечају («Службени гласник РС» број104/09, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник оглашава продају имовине дужника стечајне масе БУДУЋНОСТ АД ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО – СТЕЧАЈНА МАСА НОВИ САД , Привредникова 8а, Нови Сад, матични број 27010156, пиб 112419905 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда За дан 09.11. /новембар /2021.године Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Драган Рађеновић
Contact phone: 066/401-187
Contact e-mail: centar@cfu.co.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014