Last database update: 22.10.2021 08:31


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Ветеринарска станица Шид
Place: Шид
Ad publication date: 08.10.2021
Sale date: 09.11.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 906,817.50
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, Ст. бр. 523/10 од 30.03.2011. год. и на основу Законa о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (Службени гласник Републике Србије, бр. 89/15), а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије, бр. 104/09) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије, бр. 13/10), стечајни управник стечајног дужника ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ШИД а.д. у стечају Шид, Ул. цара Душана бр. 56 ОГЛАШАВА другу продају имовине стечајног дужника путем јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Милена Костић
Contact phone: 063/256-020
Contact e-mail: mlnkstc@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014