Last database update: 21.09.2021 05:34


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: SIMIMPEKS
Place: Ниш
Ad publication date: 11.06.2021
Sale date: 12.07.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 2. Ст. 20/2018 од 11.06.2018. и решења 2.Ст. 20/2018 од 27.09.2018. године, а у складу са одредбама чланова 131. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014 и 113/17) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА СИМИМПЕКС ДОО НИШ – У СТЕЧАЈУ из Ниша Ул. Булевар Немањића 25, (Зона 3), спрат 1, локал број 108, МБ: 07997183, ПИБ:100502017 ОГЛАШАВА продају дела непокретне и покретне имовине методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Saša Janačković
Contact phone: 0601474799
Contact e-mail: biro.janackovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014