Last database update: 19.04.2021 06:44


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТРУДБЕНИК ГРАДЊА
Place: Београд
Ad publication date: 08.04.2021
Sale date: 14.05.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 2,204,725.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу правоснажног решења Привредног суда у Београду 36.Ст.2351/2011 од 29.12.2011. године и Одлуке одбора поверилаца од 06.04.2021. године, а у складу са чланoм 131, 132, 133. и 135. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011, др. Закон, 71/2012 - Одлука Уставног суда) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника: Привредно друштво за грађење „ТРУДБЕНИК ГРАДЊА“ ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ ул. Панчевачки пут бр. 56 О Г Л А Ш А В А Продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Немања Шалипуровић
Contact phone: 065/360-3060
Contact e-mail: salipurovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014