Last database update: 19.04.2021 07:14


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: АУТО ЛИНЕА
Place: Београд
Ad publication date: 02.04.2021
Sale date: 14.05.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 11.Ст.160/2019 од 24.12.2019.год, а у складу са чланом 131., 132. и 133. Закона о стечају и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчавања имовине, стечајни управник стечајног дужника АУТО ЛИНЕА ДОО БЕОГРАД у стечају Оглашава другу продају имовине - Јавним надметањем – Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Никола Миленковић
Contact phone: 065/3070311
Contact e-mail: nikola.milenkovic57@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014