Last database update: 06.03.2021 02:08


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БОРАЦ У СТЕЧАЈУ 1
Place: Петровац на Млави
Ad publication date: 22.02.2021
Sale date: 26.03.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 30,241,575.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу, број предмета Ст.бр.22/2010 од 12.01.2010.године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника ДП "БОРАЦ" у стечају из Петровца на Млави, ул. Српских владара бр.295 ОГЛАШАВА Продају имовине стечајног дужника јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Рајко Пантић
Contact phone: 063-744-5323
Contact e-mail: pantic.r@sezampro.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014