.


Quarterly Reports

 
 

Number of search results: 67,054


Report for period : January - March -2015


ИНПРО-ИНВЕСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, МАРКЕТИНГ И ПРОИЗВОДЊУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СОМБОР, ВЕНАЦ ПЕТРОВЕ ГОРЕ 7

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: Ст.132/2010, Bankruptcy trustee: Предраг Љубовић, Debtors tax number: није додељен, Debtors registry code: 27004342, Status: Active


Developed by Belit d.o.o 2014