Last database update: 24.07.2021 02:47


Quarterly Reports

Number of search results: 52,701


Report for period : October - December -2014


Акционарско друштво за пројектовање производњу транспорт и изградњу далековода и других електропривредних саобраћајних и индустријских објеката и постројења FORUM VIZIJA Рипањ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 1. Ст.270/2012, Bankruptcy trustee: Милован Јанковић, Debtors tax number: 100120026, Debtors registry code: 07027575, Status: 

Report for period : October - December -2014


ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ СРЕМ-ЕXПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 2. Ст.21/2011, Bankruptcy trustee: Весна Вуковић, Debtors tax number: 100789841, Debtors registry code: 08112916, Status: Closed

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014