Последње освежавање базе података: 07.12.2022 05:23


Закони

pdf Закон о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника (”Сл. гласник РС” бр. 84/04, 104/2009 и 89/2015)

Microsoft-Word-2013-icon Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 95/18)

Microsoft-Word-2013-icon Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 44/18)

pdf Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 113/17)

pdf Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 83/14)

pdf Закон о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС)

pdf Закон о стечајном поступку (”Сл. гласник РС” бр. 84/04)

pdf Закон о јавним Агенцијама (”Сл. гласник РС” бр. 18/05, 81/05 – испр. и 47/18)

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014