.


Јавне набавке за 2015. годину

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

Microsoft-Word-2013-icon  План јавних набавки за 2015. годину

Microsoft-Word-2013-icon  Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2015. годину

 

 

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка (отворени поступак) услуга – одржавање софтвера ЕРС и РБМС

ЈН ОП 1/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
16.06.2015.
до12 h

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – услуге мобилне телефоније за кориснике запослене код Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 1/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2015.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – услуга редовног месечног одржавања хигијене пословног простора Агенције
ЈН МВ 2/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору
12.05.2015.
до 12 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал
ЈНД МВ 3/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
14.05.2015.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције
ЈНД МВ 4/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору
10.06.2015.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво евро дизел за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 5/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
25.06.2015.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – услуге заштите имовине и физичко-техничког обезбеђења за потребе Агенције
ЈНУ МВ 6/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.08.2015.
до 12 h

 


Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН услуге одржавања књиговодственог програма АЛСУ

ЈН П 3/2015
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – закуп непокретности – пословни простор АЛСУ


ЈН П 4/2015
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
3.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ

ЈН П 2/2015
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 


 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik