Последње освежавање базе података: 26.03.2023 05:58


Општи акти

pdf Правилник о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 25.04.2016. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 27.06.2016. године

 

pdf Правилник о поступању лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника

 

pdf Правилник о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 01.02.2016. године

 

pdf Правилник о утврђивању максималног броја стечајних предмета у којима једно лице може бити ангажовано као повереник

 

pdf Правилник о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника

 

pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 23.09.2011. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 06.10.2011. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 13.09.2013. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 03.12.2013. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 16.12.2015. године

 

pdf План примене превентивних мера за спречавање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 – 24.07.2020. године
pdf Упутство за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима – 17.09.2020. године

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014