.
понедељак,01.11.21

Резултати писменог дела испита за стечајне управнике – октобар 2021. године

Kaндидати који се не налазе на списку, који је у прилогу овог обавештења, нису положили писмени део испита за стечајне управнике.

Кандидати имају право увида у резултате писменог дела испита.

Увид ће се вршити у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Teразије 23, шести спрат, и то: 03.11. (среда) и 04.11. (четвртак), у времену од 09.00 до 12.00 часова.

Кандидати имају  право приговора на резултате испита у року од три дана од дана  завршетка испитног рока, сходно члану 13. став 3. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр.47/10).

Усмени део испита за кандидате који су положили писмени део испита, биће одржан у петак 05. новембра 2021. године, у просторијама Агенције, Београд, Теразије 23, трећи спрат, са почетком у 13.00 часова.

Након завршетка усменог дела испита, почев од 08. новембра 2021. године, у просторијама Агенције ( осми спрат, сала број 2) биће организована обука за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС). У случају промене датума почетка обуке, кандидати ће бити благовремено обавештени. Обука траје 3 данa у времену од 09.00 до 15.00 часова. Четвртог дана вршиће се провера стеченог знања.

У складу са чланом 14. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника на захтев кандидата, председник  Комисије може одложити полагање писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Накнада за одлагање полагања дела стручног испита износи 7.000 динара према Тарифи о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 46/13).

Списак кандидата који су положили писмени део испита за стечајне управнике - октобар 2021. године

РБ.ИМЕ И ПРЕЗИМЕБРОЈ БОДОВА
1.Весна Полетановић91
2.Милош Ђорђевић84
3.Гордана Пушић82
4.Михаило Рацић82
5.Растко Лазић81
6.Зоран Мрвић74,5

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik