.
понедељак,14.10.19

Резултати писменог дела испита за стечајне управнике – октобар 2019. године

Kaндидати који се не налазе на списку, нису положили писмени део испита за стечајне управнике.

Кандидати имају право увида у резултате писменог дела испита.

Увид ће се вршити у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Teразије 23, шести спрат, канцеларија 635, и то: 16.10. (среда) и 17.10. (четвртак), у времену од 09.00 до 12.00 часова.

Кандидати имају  право приговора на резултате испита у року од три дана од дана  завршетка испитног рока, сходно члану 13. став 3. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр.47/10).

Усмени део испита за кандидате који су положили писмени део испита, биће одржан 18. октобра 2019. године, у просторијама Агенције, Београд, Теразије 23, III спрат, са почетком у 13.00 часова.

О тачном термину и распореду полагања усменог дела испита, кандидати ће бити благовремено обавештени преко сајта Агенције, као и путем емаила или телефона.

Након завршетка усменог дела испита, почев од 21. октобра 2019. године, у просторијама Агенције биће организована обука за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС). У случају промене датума почетка обуке, кандидати ће бити благовремено обавештени.

Обука траје 4 дана, и одржава се сваког радног дана у времену од 09.00 до 15.00 часова. Петог дана обуке, вршиће се провера стеченог знања.

У складу са чланом 14. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника на захтев кандидата, председник  Комисије може одложити полагање писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Накнада за одлагање полагања дела стручног испита износи 7.000 динара према Тарифи о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 46/13).

Списак кандидата који су положили писмен идео испита за стечајне управнике - октобар 2019. године

РБ.ИМЕ И ПРЕЗИМЕБРОЈ БОДОВА
1Владимир Антонијевић84.5
2Никола Дангубић76
3Биљана Матовић88
4Ирена Недовић84.5
5Драшко Пашић76
6Дејан Пјевач76
7Дејан Рњак81.5
8Горан Стаменковић77
9Александар Стојиљковић70.5
10Дејан Урошевић89.5
11Маријана Читаковић77
12Сања Џаковић89.5

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik