Последње освежавање базе података: 24.03.2023 02:02
четвртак,19.03.15 RPKNS logo

ПРАВА ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈУ Информативно – инструктивни семинар који се одржава 08. априла 2015. РПК Нови Сад

Народног фронта 10/I од 9,30 до 14,00 сати

Семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-174/2015, од 30.01.2015. године, којом се овај семинар признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

На семинару ће бити речи о поверилачким органима и њиховом конституисању, правима и утицају поверилачких органа током читавог поступка на уновчавање имовине стечајног дужника, уз приказ на практичним примерима, према Закону о изменама и допунама закона о стечају, који је у примени од 13. 08. 2014 године.

Намењен је стечајним управницима, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима и представницима банака и компанија, које су повериоци у стечајном поступку.

Предавач је теоретичар и практичар из области стечајног законодавства: ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ, експерт у области стечаја, дугогодишњи стечајни судија, сада правни саветник за материју стечаја у МК Гроуп.

КОНТАКТИ: ЈЕЛЕНА С. СТАНКОВ: 021/48 020 85 i 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com;

ПРИЈАВЕ: доставити на факс: 021/466 226, или на е-маил: jstankov@rpkns.com.

КОТИЗАЦИЈА износи: 11.000,00 динара (+ ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад и стечајне управнике износи: 9.000,00 динара (+ ПДВ), уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Банка Интеса“ а.д, број: 160 – 932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара.

Microsoft-Word-2013-iconПРИЈАВА

Microsoft-Word-2013-iconНАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014