Последње освежавање базе података: 23.01.2022 05:35
понедељак,30.04.12

Најава стручних семинара и курсева које признаје АЛСУ – мај 2012. године

  1. ПОРЕСКИ АСПЕКТИ СТЕЧАЈА

Регионална Привредна Комора НОВИ САД организује нови једнодневни информативно-инструктивни семинар „ПОРЕСКИ АСПЕКТИ СТЕЧАЈА“ који ће се одржати у среду, 30. маја 2012. године од09,00 – 16,30 сати,у РПК Нови Сад, ул. Народногфронта бр. 10.

Предавачи: ЈАСМИНА МАШУЛОВИЋ, стечајни управник и ДУШКА ВУЧИНИЋ,стручњак за вођење пословних књига у стечајном поступку и дугогодишњи инспектор.

Више информација можете добити на www.rpkns.com као и од Јелене С. Станков 021/48 020 85, jstankov@rpkns.com и Аријана Аврамова021/48 020 87, aavramov@rpkns.com

  1. ХХI сусрет правника у привреди Србије

Удружење правника у привреди Србије и часопис Право и привреда организују ХХI сусрет правника у привреди Србије,који ће се одржати у Врњачкој Бањи од 23.-25. маја 2012.године.Основна тема сусрета је”Закони ипривреда”са следећим тематским областима:

-привредна друштва,

-финансијско тржиште,

-међународно привредно право,

-приватизација и стечај,

-привредни уговори и спорови (судски и арбитражни),

-пословно право и право конкуренције,

-радно и социјално право,

-интелектуална права,

-пореско право,

-право потрошача.

Више информација можете добити на http://pravniciuprivredi.org.rs/index.php/sr/aktivnosti/najava-dogadjaja

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014