Последње освежавање базе података: 23.01.2022 07:06
уторак,07.11.17 hipoteka_u_stecaju_2

Материјал са семинара „ХИПОТЕКА У СТЕЧАЈУ“, Београд, 30. октобар 2017. године

У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, уз подршку Светске банке и Привредне коморе Србије, дана 30. октобра 2017. године у Београду, у просторијама Привредне коморе Србије,  Теразије 23, са почетком у 11 часова одржан је семинар под називом ,,Хипотека у стечају“.

Окупљеним стечајним управницима и другим учесницима се у уводној речи обратио се Синиша Александрић, директор  Центра за надзор и развој професије Агенције за лиценцирање стечајних управника.
Окупљенима су своје радове представили Јован Јовановић, в.ф. председника Привредног суда у Београду и судија Привредног апелационог суда, и Снежана Марић, судија Привредног апелационог суда у Београду.

Предавачи су се потрудили да упознају учеснике са хипотеком као најпоузданијим правним средством за обезбеђивање потраживања, нарочито оних насталих на основу зајма, односно кредита. Хипотека је широко коришћена у тржишној привреди и предстваља начин на који повериоци осигуравају наплату свог потраживања. Примена прописа којима се регулише хипотека је од изузетног значаја за поступање са имовином субјекта у стечају. Циљ хипотеке је да се обезбеди гаранција наплате потраживања из хипотековане непокретности у случају да дужник, по доспелости тог потраживања, не измири своје обавезе према хипотекарном повериоцу.  Циљ стечаја је намирење поверилаца. На тој релацији стечајни закон посебним одредбама регулише положај хипотекарних поверилаца у стечају.

Семинару је присуствовало 107 учесника. Анализом евалуационих образаца утврђено је да су присутни овај семинар оценили просечном оценом 4,8.

Захваљујемо свима који су помогли и подржали семинар, као и свим учесницима на показаном интересовању и издвојеном времену.


Предавачи:

Јован Јовановић, в.ф. председник Привредног суда у Београду и судија Привредног аплеационог суда

Снежана Марић, судија Привредног апелационог суда у Београду


Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014