.
уторак,27.09.16 IMG_20160926_111247

Материјал са семинара „Мере у реорганизацији“ – Нови Сад 26. септембар 2016. године

У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, уз подршку Светске банке и Регионалне привредне коморе Нови Сад, дана 26. септембра 2016. године у просторијама Регионалне привредне коморе Нови Сад, Народног фронта 10, са почетком у 11 часова одржан је семинар под називом ,,Мере у реорганизацији“.

Окупљеним стечајним управницима и другим учесницима су се у уводној речи обратиле Данијела Вазура, директор Агенције за лиценцирање стечајних управника и Јелена Станков, координатор за образовање Регионалне привредне коморе Нови Сад.

Окупљенима су своје радове представили  председник Привредног суда у Београду Јован Кордић и судија Привредног суда у Новом Саду Слободанка Комшић.

Реорганизација је начин спровођења стечаја за који се опредељују повериоци  у ситуацији када постоји процена да би предузимањем одређених активности дошло до даљег бољег пословања привредног друштва и стицања прихода који би омогућили повољније намирење поверилаца од намирења које би се постигло продајом имовине стечајног дужника. На основу предложених мера врши се процена изводљивости плана. Закон о стечају прописао је читаву лепезу мера које се могу применити ради реализације плана и испољио флексибилност омогућавајући предлагање и других мера којима би се остварио циљ, али не преко законом дозвољених граница.

У својим излагањима предавачи су посебну пажњу посветили питањима која се јављају у поступку реорганизације и изнели практична искуства везана за тему.

Захваљујемо свима који су помогли и подржали семинар, као и свим учесницима на показаном интересовању и издвојеном времену.


Предавачи:

Јован Кордић, председник Привредног суда у Београду

Слободанка Комшић, судија Привредног суда у Новом СадуDeveloped by Belit d.o.o 2014