Последње освежавање базе података: 25.07.2017 - 5:47


Литература

Материја потребна за полагање стручног испита за стечајне управнике, садржана је у Правилнику о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника министра привреде („Службени гласник РС“, број 43/05) од 24.5.2005. године.

У наставку можете преузети електронску верзију Збирке прописа којима се уређује стечај, у издању Агенције за лиценцирање стечајних управника из 2013. године, којом је обухваћена материја стечајног права.

Напомињемо да Збирком нису обухваћене измене закона о стечају из 2014. године, које можете преузети на сајту Агенције у делу: документи/закон о изменама и допунама закона о стечају.

Списак осталих прописа релевантних за полагање стручног испита у складу са Правилником, ажурираних у складу са свим актуелним изменама закона, можете пронаћи у листи Правни извори релевантни за полагање стручног испита.

pdf  Збирка прописа којима се уређује стечај

pdf Правни извори релевантни за полагање стручног испита

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014