Последње освежавање базе података: 17.02.2018 - 4:14


Литература

Материја потребна за полагање стручног испита за стечајне управнике, садржана је у Правилнику о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника министра привреде („Службени гласник РС“, број 43/05) од 24.5.2005. године.

У наставку можете преузети електронску верзију Збирке прописа којима се уређује стечај, у издању Агенције за лиценцирање стечајних управника из 2013. године, којом је обухваћена материја стечајног права.

Напомињемо да Збирком нису обухваћене измене закона о стечају из 2014. године, које можете преузети на сајту Агенције у делу: документи/закон о изменама и допунама закона о стечају.

Списак осталих прописа релевантних за полагање стручног испита у складу са Правилником, ажурираних у складу са свим актуелним изменама закона, можете пронаћи у листи Правни извори релевантни за полагање стручног испита.

pdf  Збирка прописа којима се уређује стечај

Microsoft-Word-2013-icon Правни извори релевантни за полагање стручног испита

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014