Последње освежавање базе података: 17.10.2019 09:22


Стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника

У складу са Законом о агенцији за лиценцирање стечајних управника (“Службени гласник РС” бр. 84/04 и 104/09) и Правилником о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника (“Службени гласник РС” бр. 47/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника организује и спроводи стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника.


Обавештавамо све кандидате који су поднели уредне пријаве за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника у октобарском испитном року 2015. године, да ће писмени део испита бити одржан 17.10.2015. године (субота) са почетком у 11.00 часова. Испит траје три сата или 180 минута.

Испит ће бити одржан на Правном факултету у Београду, Булевар краља Александра 67, амфитеатар II.

Моле се кандидати да на испит дођу најкасније до 10.30 часова, да са собом понесу личну карту и хемијску оловку.

У складу са чланом 7. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

Уколико кандидат не дође на испит а пријаву није повукао, сматра се да није положио испит.

У наведеном случају, као и у случају да кандидат није могао да присуствује испиту из нарочито оправданих разлога (болест, смртни случај и сл.), уплаћени трошкови за полагање испита враћају се кандидату.

У складу са чланом 14. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника на захтев кандидата, председник Комисије може одложити полагање писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Накнада за одлагање полагања дела стручног испита износи 7.000 динара према Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 46/13).

Усмени део испита биће одржан до краја октобра месеца 2015. године, о чему ће кандидати који положе писмени део испита, бити благовремено обавештени.

Детаљне информације у вези програма и начина полагања стручног испита, могу се добити и на емаил: brankica.nakic@alsu.gov.rs


pdf ОГЛАС

Microsoft-Word-2013-icon ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Microsoft-Word-2013-icon Правилник о начину и програму полагања стручног испита

pdf Правни извори релевантни за полагање стручног испита

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014