Последње освежавање базе података: 25.07.2017 - 5:47


Испитна комисија

Стручни испит полаже се пред испитном комисијом коју образује директор Агенције (у даљем тексту: Комисија), по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за послове стечаја.

Комисија има пет чланова који су стручна лица из области стечајног и привредног права, рачуноводства, банкарства и финансија која имају положен стручни испит.

Председник и чланови Комисије имају мандат од две године, са могућношћу реизбора.

Комисија има председника кога поставља директор Агенције решењем о образовању комисије.

ВД Директора Агенције, након истека мандата Испитне комисије oбразоване 2013. године, а по добијеној сагласности Министра привреде број 119-01-00245/2015-02 од 1. априла 2015. године, дана 23.04.2015. године, донео је решење о образовању нове испитне комисије.

За чланове Комисије именују се:

  1. Данијела Вазура, дипл. правник;
  2. Гордана Ајншпилер – Поповић, дипл. правник;
  3. Мира Прокопијевић, дипл. економиста;
  4. Јован Јовановић, дипл. правник;
  5. Андријана Живановић, дипл. економиста.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014