Последње освежавање базе података: 28.03.2020 03:33


Испитна комисија

Стручни испит полаже се пред испитном комисијом коју образује директор Агенције (у даљем тексту: Комисија), по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за послове стечаја.

Комисија има пет чланова који су стручна лица из области стечајног и привредног права, рачуноводства, банкарства и финансија која имају положен стручни испит.

Председник и чланови Комисије имају мандат од две године, са могућношћу реизбора.

Комисија има председника кога поставља директор Агенције решењем о образовању комисије.

Директор Агенције, након истека мандата Испитне комисије oбразоване 2015. године, а по добијеној сагласности Министра привреде број 119-01-1387/17-01 од 3. јула 2017. године, дана 17. јула 2017. године, донео је решење о образовању нове испитне комисије.

Вршилац дужности директора Агенције, а након добијене сагласности Министра привреде број 119-01-0005/2018-02 од 12.3.2018. године, донео је Решење о измени решења о образовању Испитне комисије за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника број II 05-376/2017-06 од 17.7.2017. године.

За чланове Комисије именују се:

  1. Милијан Средић, дипл. инг. организације рада;
  2. Мирослав Николић, дипл. правник;
  3. Јасминка Обућина, дипл. правник;
  4. Дејан Миловановић, дипл. економиста;
  5. Јован Јовановић, дипл. правник.

Microsoft-Word-2013-icon РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

pdf РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014