Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 20:44


Статистика

I) БРОЈ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ПО ПРИВРЕДНОМ СУДУ

Број лиценцираних стечајних управника у Републици Србији, на дан 31.10.2018. године, је 399.

По територијалној надлежности Привредних судова у Републици Србији:broj licenci 311018

 

II) ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Издавање, обнављање и одузимање лиценце за обављање послова стечајног управника је један од важних поверених послова које по Закону о агенцији за лиценцирање стечајних управника („Сл.гл.РС“ 84/04 и 104/09), обавља Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција).

Прве лиценце уручене су 21.09.2005. године.

Издато лиценци по годинама:

 

III) ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Лиценца се обнавља на захтев стечајног управника, ако је стечајни управник савесно обављао послове у складу са законом, националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике, сходно члану 24. Закона о стечају.

Обновљено лиценци по годинама:

2018. година (до 31.10) – 98 (брисано 37)

2017. година – 149 (брисано 51)

2016. година – 73 (брисано 35)

2015. година – 127 (брисано 39)

2014. година – 174 (брисано 22)

2013. година – 47 (брисано 15)

2012. година – 124 (брисано 38)

2011. година – 147 (брисано 35)

2010. година – 22 (брисано 21)

2009. година – 110 (брисано 45)

2008. година – 135 (брисано 49)

 

IV) ЛИСТА АКТИВНИХ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Од 01.07.2010. године, сходно члану 25. став 3. Закона о стечају, Агенција води Листу активних управника коју сваког месеца од 01-03. у месецу, доставља свим Привредним судовима.

Закључно са 31.10.2018. године на листи се налази 333 стечајних управника.

Листа активних стечајних управника

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014