Последње освежавање базе података: 18.04.2019 - 09:00


Стечајни поступци

Од: До:

Број резултата претраге: 5.814


Датум отварања: 29.03.2019

Привредно друштво MS CONKRETE SERVICES ДОО Краљево

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 2. Ст. 11/2019, Стечајни управник: Мирко Петровић, Општина: Краљево - град, Адреса: Душана Ристића 19, Град: Краљево, ПИБ: 105059760, Матични број: 20297808, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.03.2019

Друштво за трговину на велико и мало HENDI-TEL ДОО, Београд

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 11 Ст 20/2019, Стечајни управник: Мира Ковачевић, Општина: Београд-Вождовац, Адреса: Дарвинова 4, Град: Београд, ПИБ: 104875765, Матични број: 20262524, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.03.2019

Угоститељско-туристичко друштво ХОТЕЛ СИРМИУМ АД Сремска Митровица

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: Ст-4/2019, Стечајни управник: Зоран Стојановић, Општина: Сремска Митровица - град, Адреса: Вука Караџића 8, Град: Сремска Митровица, ПИБ: 100794222, Матични број: 08039739, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.03.2019

Друштво са ограниченом одговорношћу ATRIUM COMPLEX Зрењанин

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст. 4/2019, Стечајни управник: Драгана Галић, Општина: Зрењанин - град, Адреса: Новосадска бб, Град: Зрењанин, ПИБ: 107300281, Матични број: 20777141, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.03.2019

COMPRA ДОО Чачак - у стечају

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст. 10/2019, Стечајни управник: Гордана Илић, Општина: Чачак - град, Адреса: Светог Саве 20, Град: Чачак, ПИБ: 107889879, Матични број: 20890959, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 27.03.2019

Предузеће за промет и услуге J I J TRADE CO LTD, Шабац

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр. 6/19, Стечајни управник: Милијан Рафаиловић, Општина: Шабац - град, Адреса: Вука Караџића 7, Град: Шабац, ПИБ: 101898550, Матични број: 17312537, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 27.03.2019

HETA TEMPO ДОО Београд

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст-41/2019, Стечајни управник: Жарко Поповић, Општина: Београд-Нови Београд, Адреса: Тошин Бунар 272 Г, Град: Београд, ПИБ: 105620367, Матични број: 20419768, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 26.03.2019

SUMMA VERA Д.О.О Београд-Савски Венац - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4. Ст. 32/2019, Стечајни управник: Владимир Пауновић, Општина: Београд-Савски Венац, Адреса: Црнотравска 27, Град: Београд, ПИБ: 109329808, Матични број: 21162817, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 25.03.2019

АСТА ГРОУП ДОО за промет и услуге Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст. 21/2019, Стечајни управник: Радмила Лукач, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Ђорђа Зличића 32, Град: Нови Сад, ПИБ: 103480661, Матични број: 08819882, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 21.03.2019

Друштво за трговину и услуге ПАРК ИНВЕСТ ЈУГ ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: II Ст 105/18, Стечајни управник: Звонимир Милетић, Општина: Београд-Нови Београд, Адреса: Булевар Михајла Пупина 10 Г, Град: Београд, ПИБ: 105019593, Матични број: 20275260, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014