Последње освежавање базе података: 01.04.2020 11:25


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: SOTTO VENTO
Место: Београд
Датум објаве огласа: 20.03.2020
Датум продаје: 24.04.2020
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 7.523.430,40

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је непокретна имовина коју чини: „Њива треће класе у Крагујевцу на адреси улица Краљевачког батаљона бб, површине 80 ари и 26 м², врста земљишта: градско грађевинско земљиште, уписано у листу непокретности број 73486, катастарска парцела 13764, КО Крагујевац 3, у власништву стечајног дужника 1/1“ Јавно надметање, одржаће се дана 21.04.2020. године у 12.00 часова на следећој адреси: ул. Новопазарска број 27, Београд. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10. минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10.00 до 11.50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Мијо Станарчевић
Контакт телефон: 064 111 0321
Контакт е-маил: mijo.stanarcevic66@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014