Последње освежавање базе података: 01.04.2020 11:34


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: FRUVELA
Место: Лајковац
Датум објаве огласа: 13.03.2020
Датум продаје: 13.04.2020
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 35.944.200,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје чини стечајни дужник Друштво за производњу, прераду, услуге и трговину ФРУВЕЛА доо Лајковац, ул. Милована Глишића бб – у стечају, матични број: 20174218.Најважнија имовина стечајног дужника: Објекти: - Остале зграде, ХЛАДЊАЧА која се налази на кат. парцели 191/2 КО Лајковац, уписана у Лист непокретности 2138 КО Лајковац као објекат бр. 1, површине 3.142 м2; - Остале зграде, НАСТРЕШИЦА која се налази на кат. парцели 191/2 КО Лајковац, уписана у Лист непокретности 2138 КО Лајковац као објекат бр. 2, површине 614 м2; - Остале зграде, ПОГОН ПРЕРАДЕ која се налази на кат. парцели 191/2 КО Лајковац, уписана у Лист непокретности 2138 КО Лајковац као објекат бр. 3, површине 812 м2; - Остале зграде, УПРАВНА ЗГРАДА која се налази на кат. парцели 191/2 КО Лајковац, уписана у Лист непокретности 2138 КО Лајковац као објекат бр. 4, површине 169 м2; - Остале зграде, ПОРТИРНИЦА која се налази на кат. парцели 191/2 КО Лајковац, уписана у Лист непокретности 2138 КО Лајковац као објекат бр. 5, површине 11 м2; - Остале зграде, ВОДОТОРАЊ СА ВОДОСТАНИЦОМ која се налази на кат. парцели 191/2 КО Лајковац, уписана у Лист непокретности 2138 КО Лајковац као објекат бр. 6, површине 7 м2; - Остале зграде, ВОДОСТАНИЦА која се налази на кат. парцели 1701 КО Лајковац, уписана у Лист непокретности 2138 КО Лајковац као објекат бр. 1, површине 154 м2; Опрема према спецификацију датој у продајној документацији. Јавно надметање одржаће се дана 13.04.2020. године у 13:00 часова на адреси: Привредни суд Ваљево, ул. Карађорђева бр.48 a, Ваљево. Регистрација учесника почиње у 11:00 сати а завршава се у 12:50 сати.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Слободанка Рафајловић
Контакт телефон: 063/88-07-259
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014