Последње освежавање базе података: 01.04.2020 11:35


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДРАГАН МАРКОВИЋ
Место: Обреновац
Датум објаве огласа: 13.03.2020
Датум продаје: 14.04.2020
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 36.008.919,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА – објекти - Објекат бр.1 - зграда пољопривреде – Управна зграда, изграђена на КП 32/1, уписан у лист непокретности број 1167 КО Обреновац, уписане површине 339 m2 (укупне површине 1.100 m2 ), објекат има употребну дозволу, ПР +3СП, својина друштвена, обим удела 1/1 - Објекат бр. 8 - зграда за коју није позната намена, изграђена на КП 32/1, уписан у лист непокретности број 1167 КО Обреновац, уписане површине 20 м2 (стварне површине 10,72 m2) објекат изграђен без одобрења за градњу, својина друштвена, обим удела 1/1 - Опрема у управној згради, према спецификацији ПОКРЕТНА ИМОВИНА - Приземни монтажни објекат постављен на катастарској парцели 32/1 КО Обреновац - киоск који није евидентиран у листу непокретности (ванкњижно објекат) – укупне површине 15,12 m2. Јавно надметање одржаће се дана 14.04.2020. године у 11:00 часова на следећој адреси: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, Теразије 23, 11000 Београд (III спрат). Регистрација учесника почиње у 09:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник, Васиљ Васиљевић
Контакт телефон: 011/3282256; 060/3804-606
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014