Последње освежавање базе података: 07.06.2020 12:12


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 43.502


Извештај за период : Јануар - Март -2020


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ВОЖД ДОО ДИМИТРОВГРАД, НИШКА 7/А - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.470/2011, Стечајни управник: Саша Јаначковић, ПИБ: 109162152, Матични број: 27003869, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Јануар - Март -2020


МОСТОНГА ПРОМЕТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО, УВОЗ-ИЗВОЗ СОМБОР, БОРИСА КИДРИЧА 8 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст.64/2010, Стечајни управник: Веско Жугић, ПИБ: 101843024, Матични број: 08214964, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2020


МЛИН-ОСТРА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА ТЕЛЕЧКА‚ ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 12

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: 1.Ст.1/2011, Стечајни управник: Веско Жугић, ПИБ: 100611842, Матични број: 08231524, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014