Последње освежавање базе података: 29.05.2020 03:59


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 43.339


Извештај за период : Јануар - Март -2020


Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Ст. 34/2019, Стечајни управник: Звонко Бугарски, ПИБ: 100336769, Матични број: 07574851, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2020


СТЕЧАЈНА МАСА ТРГОВИНСКО ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНА КЊИГА-АЛФА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА 11

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3.Ст. 222/2019, Стечајни управник: Андреја Божић, ПИБ: 100103218, Матични број: 07428880, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2020


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ, ТРГОВИНУ И ШПЕДИЦИЈУ ПАНОНИЈАТРАНС - ПАНЧЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 8

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.201/2011, Стечајни управник: Бојан Милетић, ПИБ: 103017555, Матични број: 08793999, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2020


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СТОКЕ, ПРЕРАДУ МЕСА И ТРГОВИНУ АМ-ПРОДУКТВРШАЦ ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.144/2012, Стечајни управник: Бојан Милетић, ПИБ: 100913765, Матични број: 08223220, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2020


КГХ ДОО производно-монтажерско-трговинско, Крагујевац - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: Ст. 328/2012, Стечајни управник: Живан Јовановић, ПИБ: 108582740, Матични број: 27002382, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014