Последње освежавање базе података: 21.11.2019 11:44


Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 05.11.2019. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 05.11.2019. године на територији Републике Србије има укупно 2062 активнa стечајнa поступка.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2019. – стање на дан 05.11.2019. године

У периоду од 01.01.2019. године до 05.11.2019. године отворенo је 410 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2018. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 05.11.2019. године

Према подацима од када Агенција за лиценцирање стечајних управника врши надзор до 05.11.2019. године обустављено је 707 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 05.11.2019. године

Према подацима до 05.11.2019. године закљученo је 4763 стечајних поступака на територији Републике Србије и то, до 2008. године 291 поступак, у 2008. години 197 поступака, у 2009. години 165 поступака, у 2010. години 313 поступака, у 2011. години 507 поступака, у 2012. години 638 поступака, у  2013. години 464 поступка, у 2014. години 336 поступака, 2015. године 388 поступака, у 2016. години 347 поступака,  у 2017, 376 стечајних поступака, у 2018, 433 стечајна поступка а у 2019.години 308 стечајних поступака.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 05.11.2019. године

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 7532 стечајних потупака је: 3 године, 21 дан (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте од 02.02.2005. године (укупно 7092 поступака), по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају је: 2 године, 10 месеци и 3 дана.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 5969 од 23.01.2010.године), просечно време трајања је 2 године, 8 месеци и 3 дана.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 05.11.2019.године

Табела приказује покренуте стечајне поступке по годинама и по Привредним судовима на  територији Републике Србије.

broj

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 05.11.2019. године

god

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014