Последње освежавање базе података: 23.04.2018 - 10:57


Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 06.03.2018. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 06.03.2018. године на територији Републике Србије има укупно 2057 активних стечајних поступака.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2017. – стање на дан 06.03.2018. године

У периоду од 01.01.2018. године до 06.03.2018. године отворено је 37 стечајних поступака  на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2018. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 06.03.2018. године

Према подацима од када Агенција за лиценцирање стечајних управника врши надзор до 06.03.2018. године обустављено је 640 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 06.03.2018. године

Према подацима до 06.03.2018. године закључено је 4014 стечајних поступака на територији Републике Србије и то, до 2008. године 291 поступак, у 2008. години 196 поступака, у 2009. години 164 поступака, у 2010. години 315 поступака, у 2011. години 507 поступака, у 2012. години 640 поступака, у  2013. години 466 поступака, у 2014. години 337 поступака, 2015. године 387 поступака, у 2016. години 353 поступка,  у 2017, 347 стечајни поступака, а у 2018, 11 стечајних поступака.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 06.03.2018. године

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 6711 стечајних потупака је: 2 године, 11 месеци и 6 дана (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте од 02.02.2005. године (укупно 6271 поступак), по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају је: 2 године, 8 месеци и 2 дана.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 5148 од 23.01.2010.године), просечно време трајања је 2 године, 5 месеца и 28 дана.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 06.03.2018.године

Прва табела приказује покренуте стечајне поступке по годинама и по Привредним судовима, а друга табела приказује број активних, закључених и обустављених поступака по годинама и Привредним судовима на територији Републике Србије.

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 06.03.2018. године

У првој табели се могу видети године трајања стечајних поступака, па од укупно 6711 поступака који су евидентирани у Агенцији, њих 3390 (активних, закључених и обустављених) траје мање од 2 године, 3288 стечајних поступака траје од 2 до 15 година, (22 предмета је још увек активно и трајy од 15 до 23 године, а 11 закључених је трајало од 15 до 17 година).

У другој табели се могу видети године трајања стечајних поступака за предмете покренуте по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају, па од укупно 6271 поступака, њих 3359 (активних, закључених и обустављених) траје до 2 године, а 2912 поступака траје од 2 до 13 година.

У трећој табели, године трајања за стечајне поступке покренуте по Закону о стечају, укупно 5148, њих 2835 траје до 2 године, а за 2313 поступака године трајања су од 2- 9.

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014