Последње освежавање базе података: 19.02.2019 - 6:08


Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 04.02.2019. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 04.02.2019. године на територији Републике Србије има укупно 2058 активних стечајних поступака.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2018. – стање на дан 04.02.2019. године

У периоду од 01.01.2019. године до 04.02.2019. године отворен је 21 стечајни поступак на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2018. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 04.02.2019. године

Према подацима од када Агенција за лиценцирање стечајних управника врши надзор до 04.02.2019. године обустављенo је 664 стечајна поступка на територији Републике Србије.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 04.02.2019. године

Према подацима до 04.02.2019. године закључено је 4415 стечајних поступака на територији Републике Србије и то, до 2008. године 290 поступака, у 2008. години 196 поступака, у 2009. години 164 поступка, у 2010. години 314 поступака, у 2011. години 507 поступака, у 2012. години 638 поступака, у  2013. години 465 поступака, у 2014. години 334 поступка, 2015. године 389 поступака, у 2016. години 349 поступака,  у 2017, 371 стечајни поступак, у 2018, 392 стечајних поступака а у 2019.години 6 стечајних поступака.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 04.02.2019. године

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 7137 стечајних потупака је: 3 године, и 6 дана (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте од 02.02.2005. године (укупно 6697 поступака), по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају је: 2 године, 9 месеци и 13 дана.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 5574 од 23.01.2010.године), просечно време трајања је 2 године, 7 месеци и 11 дана.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 04.02.2019.године

Табела приказује покренуте стечајне поступке по годинама и по Привредним судовима на  територији Републике Србије.

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 04.02.2019. године

У првој табели се могу видети године трајања стечајних поступака, па од укупно 7137 поступака који су евидентирани у Агенцији, њих 3632 (активних, закључених и обустављених) траје мање од 2 године, 3476 стечајни поступак траје од 2 до 15 година, 7 закључених предмета је трајало од 15 до 17  година,  22 предмет је још увек активано и трају преко 15 година.

У другој табели се могу видети године трајања стечајних поступака за предмете покренуте по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају, па од укупно 6697 поступака, њих 3601 (активних, закључених и обустављених) траје до 2 године, а 3096 поступака траје од 2 до 14 година.

У трећој табели, године трајања за стечајне поступке покренуте по Закону о стечају, укупно 5574, њих 3080 траје до 2 године, а за 2494 поступака године трајања су од 2- 10.

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014