Последње освежавање базе података: 24.04.2017 - 8:30

Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 04.04.2017. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 04.04.2017. године на територији Републике Србије има укупно 2100 активних стечајних поступака.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2017. – стање на дан 04.04.2017. године

У периоду од 01.01.2017. године до 04.04.2017. године отворено је 73 стечајна поступка  на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2017. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 04.04.2017. године

Према подацима од када Агенција за лиценцирање стечајних управника врши надзор до 04.04.2017. године oбустављенo je 597 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 04.04.2017. године

Према подацима до 04.04.2017. године закључено је 3663 стечајнa поступка на територији Републике Србије и то, до 2008. године 291 поступак, у 2008. години 197 поступака, у 2009. години 165 поступака, у 2010. години 317 поступака, у 2011. години 509 поступaка, у 2012. години 640 поступакa, у  2013. години 469 поступaка, у 2014. години 341 поступак, 2015. године 386 поступaка, у 2016. години 324 поступка, а у 2017, 24 стечајнa поступка.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 04.04.2017. године

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 6360 стечајних потупака је: 2 године, 9 месеци и 16 дана (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте од 02.02.2005. године (укупно 5921 поступaк), по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају је: 2 године, 6 месеци и 6 данa.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 4798 од 23.01.2010.године), просечно време трајања је 2 године, 3 месеца и 25 дана.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 04.04.2017.године

Прва табела приказује покренуте стечајне поступке по годинама и по Привредним судовима, а друга табела приказује број активних, закључених и обустављених поступака по годинама и Привредним судовима на територији Републике Србије.

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 04.04.2017. године

У првој табели се могу видети године трајања стечајних поступака, па од укупно 6360 поступка који су евидентирани у Агенцији, њих 3383 (активних, закључених и обустављених) траје мање од 2 године, 2964 стечајних поступака траје од 2 до 15 година, (10 предмета је још увек активно и трајy од 15 до 22 године, а 3 закључена су трајала од 15 до 16 година).

У другој табели се могу видети године трајања стечајних поступака за предмете покренуте по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају, па од укупно 5921 поступak, њих 3352 (активних, закључених и обустављених) траје до 2 године, а 2569 поступaка траје од 2 до 13 година.

У трећој табели, године трајања за стечајне поступке покренуте по Закону о стечају, укупно 4798, њих 2829 траје до 2 године, а за 1969 поступка године трајања су од 2- 8.

 

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014