Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 20:44


Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 01.11.2018. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 01.11.2018. године на територији Републике Србије има укупно 2088 активних стечајних поступака.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2018. – стање на дан 01.11.2018. године

У периоду од 01.01.2018. године до 01.11.2018. године отворено је 352 стечајна поступка  на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2018. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 01.11.2018. године

Према подацима од када Агенција за лиценцирање стечајних управника врши надзор до 01.11.2018. године обустављенo је 659 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 01.11.2018. године

Према подацима до 01.11.2018. године закључено је 4275 стечајних поступака на територији Републике Србије и то, до 2008. године 291 поступак, у 2008. години 196 поступака, у 2009. години 164 поступака, у 2010. години 314 поступака, у 2011. години 507 поступака, у 2012. години 640 поступака, у  2013. години 466 поступака, у 2014. години 336 поступака, 2015. године 390 поступака, у 2016. години 352 поступака,  у 2017, 370 стечајних поступака, а у 2018, 249 стечајних поступака.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 01.11.2018. године

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 7022 стечајна потупка је: 2 године, 11 месеци и 29 дана (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте од 02.02.2005. године (укупно 6582 поступака), по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају је: 2 године, 9 месеци.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 5459 од 23.01.2010.године), просечно време трајања је 2 године, 6 месеци и 28 дана.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 01.11.2018.године

Прва табела приказује покренуте стечајне поступке по годинама и по Привредним судовима, а друга табела приказује број активних, закључених и обустављених поступака по годинама и Привредним судовима на територији Републике Србије.

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 01.11.2018. године

У првој табели се могу видети године трајања стечајних поступака, па од укупно 7022 поступка који су евидентирани у Агенцији, њих 3563 (активних, закључених и обустављених) траје мање од 2 године, 3431 стечајни поступак траје од 2 до 15 година, 7 закључених предмета је трајало од 15 до 17  година,  21 предмет је још увек активан и траје од 15 до 23 године.

У другој табели се могу видети године трајања стечајних поступака за предмете покренуте по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају, па од укупно 6582 поступка, њих 3532 (активних, закључених и обустављених) траје до 2 године, а 3050 поступака траје од 2 до 14 година.

У трећој табели, године трајања за стечајне поступке покренуте по Закону о стечају, укупно 5459, њих 3010 траје до 2 године, а за 2449 поступака године трајања су од 2- 9.

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014