Последње освежавање базе података: 21.09.2019 09:45


Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 01.08.2019. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 01.08.2019. године на територији Републике Србије има укупно 2074 активних стечајних поступака.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2019. – стање на дан 01.08.2019. године

У периоду од 01.01.2019. године до 01.08.2019. године отворен је 276 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2018. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 01.08.2019. године

Према подацима од када Агенција за лиценцирање стечајних управника врши надзор до 01.08.2019. године обустављено је 688 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 01.08.2019. године

Према подацима до 01.08.2019. године закљученo је 4635 стечајних поступака на територији Републике Србије и то, до 2008. године 292 поступака, у 2008. години 198 поступака, у 2009. години 165 поступка, у 2010. години 313 поступака, у 2011. години 508 поступака, у 2012. години 639 поступака, у  2013. години 464 поступка, у 2014. години 335 поступака, 2015. године 388 поступака, у 2016. години 349 поступака,  у 2017, 376 стечајна поступака, у 2018, 429 стечајних поступака а у 2019.години 179 стечајних поступака.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 01.08.2019. године

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 7397 стечајна потупка је: 3 године, 15 дана (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте од 02.02.2005. године (укупно 6957 поступака), по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају је: 2 године, 9 месеци и 26 дана.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 5834 од 23.01.2010.године), просечно време трајања је 2 године, 7 месеци и 24 дана.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 01.08.2019.године

Табела приказује покренуте стечајне поступке по годинама и по Привредним судовима на  територији Републике Србије.

broj01082019

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 01.08.2019. године

godine01082019

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014