Последње освежавање базе података: 17.07.2019 10:34


Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 03.06.2019. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 03.06.2019. године на територији Републике Србије има укупно 2075 активних стечајних поступака.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2019. – стање на дан 03.06.2019. године

У периоду од 01.01.2019. године до 03.06.2019. године отворен је 181 стечајни поступак на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2018. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 03.06.2019. године

Према подацима од када Агенција за лиценцирање стечајних управника врши надзор до 03.06.2019. године обустављено је 687 стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 03.06.2019. године

Према подацима до 03.06.2019. године закључен је 4541 стечајни поступак на територији Републике Србије и то, до 2008. године 290 поступака, у 2008. години 196 поступака, у 2009. години 165 поступка, у 2010. години 313 поступака, у 2011. години 507 поступака, у 2012. години 638 поступака, у  2013. години 465 поступака, у 2014. години 335 поступка, 2015. године 388 поступака, у 2016. години 349 поступака,  у 2017, 375 стечајна поступка, у 2018, 422 стечајних поступака а у 2019.години 98 стечајних поступака.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 03.06.2019. године

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 7303 стечајних потупака је: 3 године, 12 дана (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте од 02.02.2005. године (укупно 6863 поступака), по Закону о стечајном поступку и Закону о стечају је: 2 године, 9 месеци и 21 дан.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 5740 од 23.01.2010.године), просечно време трајања је 2 године, 7 месеци и 20 дана.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 03.06.2019.године

Табела приказује покренуте стечајне поступке по годинама и по Привредним судовима на  територији Републике Србије.

broj03062019

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 03.05.2019. године

godinetrajanja03062019

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014