Последње освежавање базе података: 13.12.2019 03:48


Седнице дисциплинског већа – 2011. година

I

I седница дисциплинског већа АЛСУ у 2011. години одржана је 30.03.2011. у просторијама АЛСУ са почетком у 12 часова.

Седници су присиствовали сви чланови дисциплинског већа и сви заменици чланова.

Седница је имала конститутивни карактер.

На седници је постигнут договор о начину и динамици рада дисциплинског већа и једногласно усвојена интерна Правила о поступку пред дисциплинским већем.

II

II седница дисциплинског већа АЛСУ у 2011. години одржана је 08.априла 2011. Године у просторијама АЛСУ са почетком у 12 часова.

Седници су присуствовали сви чланови дисциплинског већа.

На седници је размотрено укупно 10 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У погледу два покренута поступка донета је одлука о спајању поступака.

Дисциплинско веће је донело одлуке о свим разматраним предлозима.

У свим разматраним предметима утврђене су неправилности у раду стечајних управника.

Утврђено је укупно 6 тежих и 3 лакше повреде дужности.

За утврђене теже повреде дужности изречене су следеће мере:

  • новчана казна од 100.000,00 динара, 150.000,00 динара и 300.000,00 динара- 3 предмета
  • јавна опомена- 2 предмета;
  • јавна опомена и новчана казна у износу од 400.000,00 динара-1 предмет.

За утврђене лакше повреде дужности изречене су следеће мере:

  • опомена- 2 предмета;
  • јавна опомена и новчана казна у износу од 10.000,00 динара- 1 предмет.

VII

VII седница дисциплинског већа АЛСУ у 2011. години одржана је 24.јуна 2011. године у просторијама АЛСУ са почетком у 12 часова.

Седници су присуствовали сви чланови дисциплинског већа.

За седницу је била заказана усмена расправа у предмету IX-34-253/2011.

Расправа није одржана јер нису били испуњени процесни разлози.

Нова усмена расправа у истој дисциплинскоправној ствари је заказана за 15.07.2011. године .

На седници је размотрено укупно 6 предмета формираних по предлозима супервизора за покретање дисциплинског поступка.

У једном предмету донета је одлука да се одржи усмена расправа која је заказана за 26. август 2011. године у 12 часова.

Дисциплинско веће је донело коначне одлуке у 5 разматраних предмета.

У свим предмета у којима је коначно одлучено утврђене су неправилности у раду стечајних управника.

Утврђено је укупно 1 тежа повреда дужности и 4 лакше повреде дужности.

За утврђену тежу повреду дужности изречена је следећа мера:

  • јавна опомена и новчана казна од 100.000,00 динара -1 предмет.

За утврђене лакше повреде дужности изречене су следеће мере:

  • опомена -1 предмет;
  • јавна опомена- 1 предмет;
  • новчана казна од 50.000,00 динара -1 предмет;
  • опомена и новчана казна од 10.000,00 динара.
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014