Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 1:23


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.095


Датум отварања: 04.04.2011,Име компаније: ГТА

прво јавно прикупљање понуда

Опис: Продаје се непокретна имовина објекти и земљиште који се налазе у Бањи Ковиљачи

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 25.611.723,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.04.2011,Име компаније: ТРЕНД

Продаја преостале покретне имовине

Опис: Покретна имовина се продаје методом непосредне погодбе познатом купцу „Маnifattura Europea“ доо Ниш, на основу сагласности Одбора поверилаца од 04.04.2011.године.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 776.600,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.04.2011,Име компаније: SAVIĆ COMPANY PVC

правно лице

Опис: Јавно надметање за куповину стечајног дужника као правног лица.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 22.447.225,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.04.2011,Име компаније: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

STR "ĆURE 1"

Опис: Грицко 40, фан флипс 40.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.041,33 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.04.2011,Име компаније: МОНТАЖА - СТЕЧАЈНА МАСА

2. јавно надметанје

Опис: Продаја дела имовине покретних ствари - путничких и теретних возила која нису продата у 1. јавном надметању

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 4.872.800,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.04.2011,Име компаније: ХЕМОВЕТ - стечајна маса

Залихе

Опис: Продаја залиха пред истеком рока трајања

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 8.978.400,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.04.2011,Име компаније: ЈУГОАЛАТ - ЈАЛ

УМАЊЕЊЕ ЗАЛИХА - ПРОДАТИХ И УТРОШЕНИХ у периоду 01.04.-30.06.2011./ИНО.

Опис: Кроз спровођене непосредне погодбе у овом кварталном извештају урадићемо умањење укупне вредности продатих и утрошених залиха у периоду од 01.04.2011.године закључно са 30.06.2011.године за ино купце.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 311.568,75 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.04.2011,Име компаније: AGROCOOP

УМАЊЕЊЕ ЗАЛИХА - II квартал 01.04.-30.06.2011.године

Опис: У окончању завршетка затечених послова, а услед хитности поступка због ограниченог рока трајања робе, извршена је продаја дела затечених залиха-готове робе у току овог извештајног периода. Услед немогућности ЕРС-а да се на други начин изврши умањење имовине стечајног дужника по основу продаје, укупну продату вредност залиха-готове робе у извештајном периоду умањићемо спроводећи непосредну погодбу и то у укупном износу продатих залиха извештајног периода, а за сваког купца појединачно.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 7.278.483,14 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.04.2011,Име компаније: ПОЉОТЕХНА - У СТЕЧАЈУ

Продаја акција

Опис: Продаја акција

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 123.420,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.04.2011,Име компаније: ЗЗ АШАЊА

Прво јавно надметање

Опис: Продаја имовине стчајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 24.428.194,65 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014