Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 9:38


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.103


Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: "Беофруто" Крњача

Непосредна погодба 27.05.2011

Опис: Продаја амбалаже, сировина и репроматеријала,

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 500.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: ТЕСЛА

Прва непосредна погодба

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника: -откуп стана у улици Жарка Зрењанина бр.18 ддстан бр.7.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 246.863,41 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: ПОБЕДА НОВИ БЕЧЕЈ

Прво јавно надметање

Опис: Продаја целокупне имовине стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 42.541.243,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: ПОБЕДА НОВИ БЕЧЕЈ

Прво јавно надметање II унос

Опис: Поновни унос продаје целокупне имовине на првом јавном надметању.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 28.453.941,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: ПОБЕДА НОВИ БЕЧЕЈ

Прво јавно надметање III унос

Опис: Поново се врши унос података за прву продају целокупне имовине стечајног дужника, да би се исправиле грешке у процењеној вредности имовине.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 28.453.941,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: LANTEX

Трећа продаја имовине стечајног дужника

Опис: Предмет продаје: Целина 1: Зграда текстилне индустрије (површине у основи 144 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 1, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 1.000.000,00 динара. Депозит износи: 576.000,00 динара. Целина 2: Зграда текстилне индустрије (површине у основи 343 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 2, са опремом према спецификацији из продајне документације, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 1.700.000,00 динара. Депозит износи: 1.053.600,00 динара. Целина 3: Стамбено пословна зграда – ПРОИЗВОДНА КОНФЕКЦИЈА (површине у основи 161 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 3, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 1.600.000,00 динара. Депозит износи: 966.000,00 динара.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 8.600.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: ПОБЕДА НОВИ БЕЧЕЈ

Прво јавно надметање IV унос

Опис: Продаја целокупне имовине у једном пакету.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 28.453.941,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: ПАРТИЗАН

Продаја дела залиха шпалта

Опис: Јунећи ветблу шпалт је дугогодишња залиха, осушен, нешпалтован, сакупљен по халама. по одлуци Одбора поверилаца од 14.12.2010.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 128.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: БАЛИНТ у стечају

друга продаја правног лица

Опис: Продаја стечајног дужника као правног лица

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 26.527.485,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014