Последње освежавање базе података: 17.07.2018 - 16:40


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.093


Датум отварања: 12.07.2018,Име компаније: ДОМИС

Друго Јавно надметање.

Опис: За 12.07.2018 године заказана је друга продаја јавним надметањем .

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.826.636,71 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.07.2018,Име компаније: КЛАНИЦА ПЛАНА ДОО

Треће јавно надметање

Опис: Продаја покретне имовине стечајног дужника.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 5.435.825,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.07.2018,Име компаније: СИЛОС

Прво јавно прикупљање понуда-Продаја удела у ПИК Центар Семе доо

Опис: Удео стечајног дужника у привредном друштву ПИК - Центар Семе доо за производњу и дораду семена Ковин у висини од 11,1173% оснивачког капитала.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.186.418,52 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.07.2018,Име компаније: МИТА

Пето јавно надметање

Опис: Продаја целокупне преостале непокретне и покретне имовине стечајног дужника означена као целина 2.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 96.467.490,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.07.2018,Име компаније: MBS TEHNO

Продаја имовине стечајног дужника као правног лица и продаја дела имовине

Опис: Продаја имовине стечајног дужника - Целине 1 - коју чине грађевински објекти на к.п. 14575/17 уписани у ЛН 10661 КО Петровац на Млави и објекат на к.п.14803 уписан у ЛН 10661 КО Петровац на Млави са градским грађевинским земљиштем ближе описани у продајној документацији, и продаја Целине 2 - у Бољевцу земљиште у укупној површини од 62,86 м2 на к.п.1982, 1983, 1984, 1985 КО Бољевац уписаних у ЛН 2004 ближе описано у продајној документацији.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 41.492.350,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.07.2018,Име компаније: ЗЗ АРИЉЕ

Продаја 02.07.2018. године

Опис: Продаја јавним надметањем у 17 целина

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 636.000,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014