Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.365


Датум отварања: 30.11.2018,Име компаније: M.N. STILL-TRADE

Прва продаја

Опис: Имовинска целина бр. 1 коју чине: А) Објекти изграђени на кат. пар. број 2006/1 КО Висибаба, уписани у листу непокретности 819 КО Висибаба и то: * Објекат за прераду дрвета површина земљишта под зградом објектом од 237м2, * Сушара за дрво површина земљишта под зградом објектом од 69м2 * Котларница површина земљишта под зградом објектом од 53м2, * Парионица, површина земљишта под зградом објектом од 21м2,. * Објекат за прераду дрвета), површина земљишта под зградом објектом од * Надстрешница за колица бренте површина земљишта под зградом објектом од 36м2 Б) Земљиште * Изграђени део катастарске парцеле број 2006/1 КО Висибаба, површине 3685,00 м2, а према катастарско-топографском плану који је саставни део продајне документације В) Опрема за резање, прераду, сушење и парење дрвета према пописним листама у прилогу продајне документације ( Брента „Luis“, силос за пиљевину, четворострана рендисаљка са седам радних вретена, котао са пратећом опремом, стубни трафо P=160 kW итд) Целина 2: Неизграђени део катастарске парцеле бр. 2006/1 КО Висибаба, површине 4.988,00 м2, а према катастарско-топографском плану који је саставни део продајне документације

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 17.354.584,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 23.11.2018,Име компаније: ДОМИС

Прва непосредна погодба.

Опис: Прва продаја непосредном погдбом уз ЈПП.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 228.636.671,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 23.11.2018,Име компаније: БАЛКАН ЕКСПРЕС

Трећа продаја - Непосредна погодба

Опис: Продаја непосредном погодбом непокретне и покретне имовине стечајног дужника разврстане у два продајна пакета.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 46.939.069,20 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 20.11.2018,Име компаније: ЗАШТИТА

Пето јавно надметање

Опис: Продаја целокупне имовине стечајног дужника у једној имовинској целини

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.347.900,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014