Последње освежавање базе података: 22.08.2017 - 22:21


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.148


Датум отварања: 07.08.2017,Име компаније: ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ

Јавно прикупљање понуда.

Опис: Продаја дела имовине ФАРМА КО БАЧИНА путем јавног прикупљања понуда.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 80.074.865,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.08.2017,Име компаније: ПИК ЗЕМУН

Продаја шкарт крава

Опис: Продаја шкарт крава а по извештају ветеринара, којима је живот угрожен, а при угинућу

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 59.840,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.08.2017,Име компаније: ПИК ЗЕМУН

Продаја шкарт крав

Опис: Продаја шкарт крава а по извештају ветеринара, којима је живот угрожен, а при угинућу

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 100.100,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.08.2017,Име компаније: 24. СЕПТЕМБАР

Друга продаја

Опис: Имовинска целина 1 : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FIAT PUNTO CLASSIC Имовинска целина 2 : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО FIAT PUNTO CLASSIC Имовинску целину 3 чини : Алат, ХТЗ опрема и канцеларијски намештај и опрема (апарати зa заварењебушилице,брусилице,ручни алат,пењалице,мешалице за бетон, мерни инструменти, алати, радна одела, шлемови,телефони, рачунарска опрема, итд)

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 13.375.606,57 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 03.08.2017,Име компаније: ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ

Треће јавно надметање

Опис: Продаја непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Лесковцу у ул. Текстилној бр. 40 и готове робе и сировина

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 84.057.232,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 31.07.2017,Име компаније: ĆURČIĆ

Продаја по основу Решења о закључењу стечајног поступка 10 Ст 29/2017 од 23.06.2017.године

Опис: Продаја по основу Решења о закључењу стечајног поступка 10 Ст 29/2017 од 23.06.2017.године. Стечајни судија је наведеним решењем у ставу II наложио стечајном управнику да уновчи постојећу имовину стечајног дужника ради намирења насталих трошкова стечајног поступка.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 127.500,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 31.07.2017,Име компаније: ЗАСТАВА АУТО ДЕЛОВИ

Продаја покретне имовине

Опис: Сва покретна имовина груписана је у једну целину (производна опрема, канцеларијска опрема, ситан инвентар и алат, залихе материјала, готових производа и полупроизвода)

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 16.064.496,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.07.2017,Име компаније: НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Продаја непокретне и покретне имовине

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника: - 1 пословни простор - Инђија - 2 возила (1 путничко возило и 1 камион)

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 20.896.133,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014