Последње освежавање базе података: 23.05.2018 - 6:03


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.933


Датум отварања: 10.05.2018,Име компаније: ИРИС

Трећа продаја стечајног дужника као правног лица

Опис: Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најзначајнију имовину стечајног дужника чине производно – пословни комплекс (објекти, залихе и опрема) на локацији у улици Валтерова број 106 и продајно – магацински и стамбени простор на локацији у улици Санџачких бригада број 3, обе локације у Пријепољу, детаљно описано у продајној документацији. Почетна цена: 98.145.389,55динара Депозит: 60.397.162,80 динара

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 301.985.814,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 08.05.2018,Име компаније: ГИК "БАНАТ"

Непосредна погодба

Опис: Продаја накнадно пронађене имовине без оглашавања на основу сагласности одбора поверилаца која није била предмет продаје стечајног дужникакао правног лица

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 68.996,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 07.05.2018,Име компаније: ТП КВИН доо

GARSONJERA-LOKACIJA -Bulevar Kraljice Marije 62A, Kragujevac- JN 070518

Опис: Стан број посебног дела 6, (на лицу места на улазним вратима од стана стоји ознака Ђ), на броју улаза 62А стамбено пословне зграде (објекат број зграде 1) изграђене на катастарској парцели број 9121/2 КО ,ЛН 11505 Крагујевац 3.-28,91м2

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.329.056,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.05.2018,Име компаније: ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА

Локали у Параћину и Кусадку

Опис: локали стечајног дужник које се налазе у објекту пословних услуга у Параћину, у улици Томе Живановића бр. 34. уписаном у лист непокетности бр. 6421, К.О. Параћин као зграда бр. 1. на кат. парц. бр. 93/2, а уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга, означени бројем посебног дела 4, 15, 16 и 17, у приземљу објекта пословних услуга и бројем посебног дела 30, 31 на спрату објекта пословних услуга и и три недовршена локала која се налазе на првом спрату (високо приземље) пословно-занатског центра „Кусадак“, изграђеног на катастарској парцели бр. 12869/2, уписаном у лист непокретности бр. 4797, К.О. Кусадак, ванкњижно власништво

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 10.991.905,43 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.04.2018,Име компаније: COMMERCE SYSTEM

Продаја имовине стечајног дужника

Опис: Након одложене продаје, прва продаја имовине стечајног дужника је поново оглашена.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 47.514.150,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.04.2018,Име компаније: ПОЛИС ГРАДЊА

Непосредна погодба Љубомир Грујић

Опис: продаја имовине по основу решења Привредног суда у Београду од 04.08.2017 и 04.12.2017 године и одлуке одбора поверилаца од 15.01.2018 године

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 6.000.000,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014