Последње освежавање базе података: 19.02.2019 - 7:08


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.550


Датум отварања: 29.01.2019,Име компаније: БОЈАНА

пословни простор у Шапцу

Опис: непокретна имовина, ванкњижно власништво стечајног дужника које чини пословни простор бр. 1., површине 50,94 квм. са припадајућим подрумом површине 70,19 квм. и пословни простор бр. 2., површине 12,55 квм., који се налазе у стамбено-пословној згради у Шапцу у улици Тиршов венац бб, изграђеној на кат. парц. бр. 4756, уписана у лист непокретности бр. 12273 К.О. Шабац

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 29.01.2019,Име компаније: EURO TREND COMMERCE

PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNO LICE

Опис: URAĐENA PROCENA I UZ SAGLASNOST ODBORA POVERILACA , OGLAŠENA PRODAJA.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 46.627.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 29.01.2019,Име компаније: ЕИ ХОЛДИНГ

Заједничка продаја пакета акција стечајног дужника у ПД Рекреатурс

Опис: Имајући у виду целсиходност продаје пакета акција стечајних дужника који поседују акције у ПД Рекреатурс Београд, донета је одлука о заједничкој продаји јавним надметањем

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 23.678.244,54 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 29.01.2019,Име компаније: РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРУГА

ПРВА ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Опис: ПРОДАЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 743.068,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.01.2019,Име компаније: ППТ-ХИДРАУЛИКА

Продаја акција КБМ банке

Опис: Принудни откуп акција сагласно члану 523 став 1 Закона о привредним друштвима

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 568.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.01.2019,Име компаније: A 1 S

К.О.Панчево

Опис: градско грађ.земљиште-к.о. Панчево

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 160.629.600,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.01.2019,Име компаније: A 1 S

Деч

Опис: земљиште у грађевинском подручју у Дечу.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 458.800,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.01.2019,Име компаније: БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина

ПРОДАЈА ДЕЛА ОПРЕМЕ

Опис: продаје дела покретне имовине стечајног дужника, на основу сагласности Одбора поверилаца од дана 13.09.2018. године.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 8.788.441,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014