Последње освежавање базе података: 17.10.2017 - 15:42


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.327


Датум отварања: 16.10.2017,Име компаније: ТП КВИН доо

LOKACIJA I-CELINA ZVEZDA JN

Опис: Продаја ће се извршити јавним надметањем у свему према Закону о стечају и Националном стандарду бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника,које ће се одржати дана понедељак 24.07.2017. године са почетком у 12:00 часова часова, на адреси: у ул. Кнегиње Милице 16/4,Јагодина, у 12:00 часова

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 110.178.705,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 13.10.2017,Име компаније: ПРВА ПЕТОЛЕТКА

Јавно надметање

Опис: Целина 1: Опрема по спецификацији из продајне документације (компјутери, штампачи, скенери, монитори, пројектори...) Целина 2: Аутомобил CITROEN - C5 4P SX CONFORT 2.0 HDI BV6

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.595.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 12.10.2017,Име компаније: СЕМЕ

Прва продаја

Опис: Прва продаја

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 8.198.530,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 12.10.2017,Име компаније: АГРОУЉМА

прво јавно надметање

Опис: силос бр. 15., 16., 17. и 18. књижно власништво стечајног дужника, изграђени на кат. парц. 2874/1, К.О. Уљма, уписани у лист непокретности бр. 1676 капацитета 1000 тона са пратећом машинском опремом за пуњење и пражњење робе као и манипулацијом робе по силосним ћелијама, 2 надстрешнице код рампе са пријемним бункером (већа и мања), ванкњижно власништво стечајног дужника, земљише кат. парц. бр. 2000/4 уписано у лист непокретности бр. 2656, К.О. Уљма као ЊИВА 1 класе, површине 3 ара и 40 квм, земљише кат. парц. бр. 2963, уписано у лист непокретности бр. 2656, К.О. Уљма као ЊИВА 2 класе, површине 11 ара и 69 квм. оба књижно власништво стећајног дужника и девастиран објекат кланице изграђен без грађевинске дозволеза за који нема доказа да је у поступку легализације – озакоњења, површине цца 700 квм изграђен на кат. парц. бр. 2963, 2023/3 и 1367/1 К.О. Уљма

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 7.585.905,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 12.10.2017,Име компаније: АГРОЖИВ-РАТАРСТВО

Друга продаја дела имовине

Опис: Прдаја економије у Црепаји као једне целине

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 92.618.651,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 03.10.2017,Име компаније: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА

Непосредна погодба 031017-1

Опис: Продаја накнадно пронађене имовине

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 70.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 03.10.2017,Име компаније: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА

Непосредна погодба 031017-2

Опис: Продаја накнадно пронађене имовине

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 120.000,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014