Последње освежавање базе података: 19.11.2019 12:51


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 11.171


Датум отварања: 12.02.2010,Име компаније: МИНПРЕС

Вентилаторска кола

Опис: Вентилаторска кола

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 889.066,87 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 08.02.2010,Име компаније: ПОЛЕТ

POLET

Опис: продаја целокупне имовине стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 26.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 03.02.2010,Име компаније: AMAXUS

NEPOSREDNA POGODBA KA-KA 1.

Опис: Prodaja kvarljive robe

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 13.392,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.02.2010,Име компаније: "Беофруто" Крњача

Резервни делови /2

Опис: ЗАПТИВКА 208734-1 /1 КОМ,361,35 208730/1 ком.361,35 О ринг 315204-210 /1 ком-4973,02 Ем вентил 90042-215 /1 ком-5357,91

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 7.792,90 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 29.01.2010,Име компаније: AMAXUS

NEPOSREDNA POGODBA VIŠNJA d/z s/k

Опис: Na osnovu saglasnosti stečajnog sudije od 00.00.2010 godine stečajni upravniuk je pristupiuo prodaji kvarljive robe.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 107.240,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 29.01.2010,Име компаније: AMAXUS

NEPOSREDNA POGODBA VIŠNJA d/z s/k

Опис: Na osnovu saglasnosti stečajnog sudije, stečajni upravnik je pristupio prodaji kvarljive robe

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 107.240,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.01.2010,Име компаније: АГРОСРЕМ

Делимична продаја расположиве покретне имовине

Опис: Пољопривредна опрема и резервни делови по пописној листи и спецификацији у прилогу у складу са решењем Привредног Суда у Сремској Митровици од 12.12.2010 о банкротству стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 9.777.485,12 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 19.01.2010,Име компаније: ДП ПОБЕДА

Прво јавно надметање

Опис: Продаја имовине стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.137.640,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014