Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.371


Датум отварања: 10.11.2010,Име компаније: БАЧКАТРАНС

"Бачкатранс"Врбас, Целина број 1.

Опис: Продаја непокретне и покретне имовине, Управна зграда,производно сервисна хала са помоћним објектима и Паркинг простор.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 100.368.280,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 08.11.2010,Име компаније: ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Продаја семенске робе

Опис: Продаја уз сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 594.766,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 08.11.2010,Име компаније: ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Семенска пшеница Краљевица

Опис: Продаја уз сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 99.120,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 06.11.2010,Име компаније: ИНВЕСТПРОЈЕКТ

Продаја старе хартије

Опис: Стара неупотребљива документација.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 12.148,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.11.2010,Име компаније: КОНСТРУКТОР ИНВЕСТ

ПРВА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА

Опис: без оглашавања директним контактом са потенцијалним купцима

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 130.500,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.11.2010,Име компаније: ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Продаја основног семена тритикале Ртањ

Опис: Продаја уз сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 585.870,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.11.2010,Име компаније: МИН-БАЛКАН

Прва продаја

Опис: Продаја наменског репеоматеријала (отпадно гвожђе)

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 150.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.11.2010,Име компаније: ЗЗ ГРГУРЕВЦИ

НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА

Опис: ПРОДАЈА ЗАЛИХА

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 15.000,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014