Продаје | ALSU 
Последње освежавање базе података: 15.08.2018 - 15:15


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.162


Датум отварања: 04.10.2010,Име компаније: НЕИМАР

Продаја половног багера

Опис: ROBEX 210 LC-3 EXCAVATOR Број шасије ЕМО1ЦЕ10075 Година производње 1998

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.020.841,96 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 02.10.2010,Име компаније: МЛИНОСЕРВИС

УМАЊЕЊЕ УТРОШЕНИХ ЗАЛИХА У ПРОИЗВОДНОМ ПРОЦЕСУ

Опис: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.535.546,40 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.10.2010,Име компаније: МЛИНОСЕРВИС

ПРОДАЈА ЗАЛИХА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Опис: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.10.2010,Име компаније: ХИП - ДРУШТВЕНА ИСХРАНА

Продаја стана

Опис: Продаја стана у Панчеву, Кикиндска 23-26, на који право откупа има бивша радница стечајног дужника, Несторовски Стана, која је у стану као закупац према Решењу бр. 112/2000 од 12.04.2000. г.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.900.129,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.10.2010,Име компаније: 27. ОКТОБАР

Непосредна погодба

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.200.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.09.2010,Име компаније: ПОЉОТЕХНА - У СТЕЧАЈУ

Прва продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

Опис: Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника која се налази у Београду, улица Крушедолска бр. 3-5, као једна целина, и то:

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 61.641.400,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 29.09.2010,Име компаније: АЛПИС

Продаја правног лица 2

Опис: Продаја правног лица методом јавног прикупљања понуда

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 176.224.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.09.2010,Име компаније: АЕРОИНЖИЊЕРИНГ

Прво јавно надметање

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.638.204.546,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014