Последње освежавање базе података: 19.02.2019 - 6:36


Основне информације

Назив: продаја стечајног дужника као правног лица
Место: Београд
Датум отварања: 05.03.2019
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 3. Ст-283/2016
Име компаније: ХЛАДЊАЧА АПАТИН
Процењена вредност: 836.254.018,80 RSD


Продаја правног лица
Списак имовинеПроцењена вредност: 836.254.018,80 RSD
Стелажа2.250,00 RSD
Ел. вага диги дс - 700бр 6кг3.600,00 RSD
Међухладњак 120 пс компр.27.000,00 RSD
Међухладњак компр.27.000,00 RSD
Рампа за истовар навоз сировине43.200,00 RSD
Ресивер 5 рв 1812522.500,00 RSD
Ресивер 5 рв 1812822.100,00 RSD
Сакупљач уља 300 см 227.000,00 RSD
Сакупљач уља 300 см 127.000,00 RSD
Одвајач уља 500 цм 136.000,00 RSD
Одвајач уља 150 цм 3713.500,00 RSD
Одвајач уља 200 цм 118.000,00 RSD
Ресивер 5 рв 1812322.500,00 RSD
Ресивер 5 рв 1812422.500,00 RSD
Ресивер 5 рв 18126 у апаратној сали 22.500,00 RSD
Ресивер 5 ров 18111 у апаратној сали 22.500,00 RSD
Ресивер 5 ров 18113 у апаратној сали 22.500,00 RSD
Ресивер 5 ров 18121 у апаратној сали 22.500,00 RSD
Сепаратор усисни хоризонтални45.000,00 RSD
Компресор покретни 111 комп.360.000,00 RSD
Компресор покретни 17972.000,00 RSD
Дизалица спм 2 фласен цуг3.600,00 RSD
Стона бушилица радионица12.600,00 RSD
Хидрофор постро. свеже воде16.200,00 RSD
Машина за предпрање 391 (бубањ)90.000,00 RSD
Транспортер тес 750 пузни45.000,00 RSD
Транспортер за пражњење пузни45.000,00 RSD
Машина за прање бр. 392 (бубањ)63.000,00 RSD
Елеватор 161-6 хала елеватор 55031.500,00 RSD
Машина за сечење коцке85.500,00 RSD
Трака транс 4000х900 за пребирање9.000,00 RSD
Машина за прање бораније46.800,00 RSD
Елеватор 161-6 хала 5000х60027.000,00 RSD
Трака трансп бр85 за пребирање 49.000,00 RSD
Елеватор 161-6 хала трака транс27.000,00 RSD
Машина за сечење бораније315.000,00 RSD
Елеватор 161-6 хала 4000х60022.500,00 RSD
Трака трасп-хала за пребирање 416.200,00 RSD
Трака хала за пребирање 8000х116.200,00 RSD
Трака за (пребирање) бр.85 8000х9013.500,00 RSD
Елеватор 161-6 хала 4000х60022.500,00 RSD
Аспиратор9.000,00 RSD
Трака за сортирање бр.85 8000х100016.200,00 RSD
Елеватор жич.плетива хала фриго27.000,00 RSD
Елеватор 161-6 хала 4000х60022.500,00 RSD
Вага за пуњење 25.0 кг7.200,00 RSD
Елеватор 161-6 хала 5500х60031.500,00 RSD
Тунел фригоскандија 5рмм1.350.000,00 RSD
Машина за паковање ровена72.000,00 RSD
Машина за паковање ролена75.600,00 RSD
Напојни резервоар (котларница)16.200,00 RSD
Котларница систем довода мазут45.000,00 RSD
Котларница - инсталација термо54.000,00 RSD
Резервоар подземни термо уља36.000,00 RSD
Котларница - суд кондензатора40.500,00 RSD
Телефонска централа Панасоник10.800,00 RSD
Телефон за централу кх 77030450,00 RSD
Телефон стони кх 2365450,00 RSD
Телефон стони кх 2310450,00 RSD
Телефонски апарат ге 91771.800,00 RSD
Транспортер са редуктором 380в31.500,00 RSD
Телефонски апарат еи450,00 RSD
Телефонски апарат ута 31 к450,00 RSD
Компресор ваздушни315.000,00 RSD
Ресивер амонијак ф 600х20022.500,00 RSD
Кондензатор евапоративни балтихор1.080.000,00 RSD
Сто за пребирање воћа 920х928.800,00 RSD
Сејачица рау комбисем 4.00 м43.200,00 RSD
Вага магацинска до 300 кг13.500,00 RSD
Апарат за прање под високим притиском27.000,00 RSD
Машина за сечење кртоластог поврћа315.000,00 RSD
Машина за одсецање врхова бораније46.800,00 RSD
Виљушкар палетни југ хенрицх16.200,00 RSD
Виљушкар - електро индус 2т54.000,00 RSD
Пумпа хидротранспортна ф3 - фло10.800,00 RSD
Пумпа амонијачна мпд па 202-фр18.000,00 RSD
Пумпа амонијачна вит гп - 52 - Л18.000,00 RSD
Пумпа амонијачна - мали фриго18.000,00 RSD
Панасоник телефон ф 125450,00 RSD
Клима уређај Хаусел7.200,00 RSD
Пентиум IV 1800 пр3.600,00 RSD
Телефонски апарат ге 9177450,00 RSD
Електромотор 4 kw класични тунел22.500,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Вентилатор са електричним мотором13.500,00 RSD
Компресор јорк 16141 а0,00 RSD
Компресор јорк саб 281.800.000,00 RSD
Компресор јорк 32142 а1.080.000,00 RSD
Травокосилица са мотором4.500,00 RSD
Рачунар ПЦ3.600,00 RSD
Монитор за рачунар900,00 RSD
Штампач ласерски1.170,00 RSD
Виљушкар БТ рефлех90.000,00 RSD
Рачунар Sony3.600,00 RSD
Сецкалица за боранију252.000,00 RSD
Трака транспортна 2500 8000х100 за пр16.200,00 RSD
Трака транспортна 4000х6009.000,00 RSD
Вага колска 60 Т двориште495.000,00 RSD
Вага колска 60 Тт двориште0,00 RSD
Вага преносна 10т испред хале54.000,00 RSD
Вага преносна 1,0 децимална3.600,00 RSD
Термостат бактериолошки6.300,00 RSD
Микроскоп зејс23.400,00 RSD
Метар П Х Ф 6111.700,00 RSD
Вага аналитичка - лабораторијска7.200,00 RSD
Аутоклав19.800,00 RSD
Котао ТЕ 104 котлар.63.000,00 RSD
Вага хибридна до 100 кг дигитална4.500,00 RSD
Вага кружна до 50 кг либела7.200,00 RSD
Универзални струг ус 5199.000,00 RSD
Машина за паковање и пуњење72.000,00 RSD
Машина за вађење семене лозе72.000,00 RSD
Трихиноскоп пројекциони 10.800,00 RSD
Canon мф 3110 А4 ласер3.600,00 RSD
Машина за паковање ровена36.000,00 RSD
Штампач ласер1.170,00 RSD
Транспортна трака 4500х9009.000,00 RSD
Вага ел. платформска19.800,00 RSD
Принтер - погон (ровена)99.000,00 RSD
Кружна трака22.500,00 RSD
Вибрациони распоређивач27.000,00 RSD
Вибрациони распоређивач 3011/127.000,00 RSD
Елеватор - паприка13.500,00 RSD
Машина за прање бораније432.000,00 RSD
Вибрациони додавач126.000,00 RSD
Машина за раздвајање близанаца270.000,00 RSD
Машина за раздвајање близанаца270.000,00 RSD
Машина за одсецање врхова бораније270.000,00 RSD
Машина за одсецање врхова бораније270.000,00 RSD
Парни љуштрач495.000,00 RSD
Елеватор 4000х70031.500,00 RSD
Кофецасти транспортер9.000,00 RSD
Одвајач махуна за прераду грашка9.000,00 RSD
Вибрациони оцеђивач45.000,00 RSD
Вибрациони оцеђивач - мали фри22.500,00 RSD
Хоризонтални транспортер 4500х60027.000,00 RSD
Хоризонтални транспортер 600х65010.800,00 RSD
Бланшер750.000,00 RSD
Хоризонтални транспортер 10500х731.500,00 RSD
Контејнер 1000х1000х1400 за см8.100,00 RSD
Пуњач акумулатора иномаг радион18.000,00 RSD
Каса гвоздена18.000,00 RSD
Сто писаћи900,00 RSD
Столица тапацирана900,00 RSD
Вага подна 200 кг7.200,00 RSD
Вага либела 20 кг7.200,00 RSD
Ел. грејач ваздуха ег.5 ирпезар36.000,00 RSD
Ел. грејач ваздуха ег.5 предком36.000,00 RSD
Орман гардеробни троделни2.700,00 RSD
Термо пећ 6 kw5.400,00 RSD
Виљушкар хала ручни19.800,00 RSD
Пумпа за воду10.800,00 RSD
Постројење за водени тран. - хидр72.000,00 RSD
Машина за чишћење бр. 392 (бубањ)72.000,00 RSD
Машина за сечење колутова85.500,00 RSD
Трака транспортна - хала 3000х6009.000,00 RSD
Елеватор 161-4-хала трака тран 727.000,00 RSD
Построј за водени транс хидротра72.000,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Пећ кварцна2.700,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Комбајн за грашак фмц 979810.000,00 RSD
Машина фишбајн 47887027.000,00 RSD
Машина за прање воћа и поврћа72.000,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Компјутер пентиум 23.600,00 RSD
Клима уређај Самсунг 187.200,00 RSD
Вага за пуњење - хала7.200,00 RSD
Елеватор - хала 2900х70013.500,00 RSD
Фрижидер ободин - лабораторија1.800,00 RSD
Сушница 500х430 мм7.200,00 RSD
Купатило водено мм10.800,00 RSD
Стерилизатор суви9.900,00 RSD
Вага лабораторијска7.200,00 RSD
Сто писаћи3.600,00 RSD
Сто писаћи3.600,00 RSD
Сто писаћи3.600,00 RSD
Сто конференцијски - директор1.800,00 RSD
Сто клуб - директор900,00 RSD
Сто клуб - комерцијала1.800,00 RSD
Сто дактило1.800,00 RSD
Столица кабинет900,00 RSD
Столица клуб3.150,00 RSD
Столица на окретање1.800,00 RSD
Столица црвени штоф1.350,00 RSD
Орман гардеробни дводелни1.080,00 RSD
Фотеља клуб1.350,00 RSD
Орман гардеробни 1/41.800,00 RSD
Орман гардеробни 35/118.000,00 RSD
Орман гардеробни 35/231.500,00 RSD
Орман гардеробни 35/231.500,00 RSD
Орман гардеробни 60/454.000,00 RSD
Сто писаћи900,00 RSD
Фотеља радна450,00 RSD
Пећ термо 6 kw5.400,00 RSD
Сто трпезаријски4.050,00 RSD
Кухиња висећа (5 делова)22.500,00 RSD
Фрижидер горење - трпезарија1.800,00 RSD
Пулт кухињски у 3 дела13.500,00 RSD
Плакар са 2 лица3.600,00 RSD
Плакар са прел вратима1.800,00 RSD
Плакар са два лица1.800,00 RSD
Сто радни 140х70х902.250,00 RSD
Сто радни 280х75х904.500,00 RSD
Пећ термо 6 kw5.400,00 RSD
Пећ термо 4 kw3.600,00 RSD
Судопер9.000,00 RSD
Орман гардеробни 1/31.800,00 RSD
Орман гардеробни 3.600,00 RSD
Машина за сечење паприке108.000,00 RSD
Машина за вађење семена лозе81.000,00 RSD
Машина вибрациона селектор за ка126.000,00 RSD
Машина за сортирање бораније се72.000,00 RSD
Сто канцеларијски I-1052900,00 RSD
Сто канцеларијски I-1082900,00 RSD
Фотеља I 33420450,00 RSD
Сто трпезаријски IS 2013.150,00 RSD
Сто трпезаријски450,00 RSD
Покретна посуда 200 11.800,00 RSD
Чајна кухиња10.800,00 RSD
Регал за одлагање фолије и пом.мат.10.800,00 RSD
Комбајн за бербу грашка соаац2110.080.000,00 RSD
Командна табла са сигнал13.500,00 RSD
Орман разводни ртм 412.600,00 RSD
Орман разводни ртм 512.600,00 RSD
Пећ кварцна1.080,00 RSD
Вага за мерење живе стоке7.200,00 RSD
Приколица двоосовинска камионска36.000,00 RSD
Калибратор за кромпир40.500,00 RSD
Дигитрон сцалар 30450,00 RSD
Дигитрон 450,00 RSD
Машина за варење врећица81.000,00 RSD
Телефонска гарнитура /8 прикључака450,00 RSD
Пулт 1.9х1.00х0.707.200,00 RSD
Пулт 1.00х1.00х0.707.200,00 RSD
Пулт 2.00х1.00х0.707.200,00 RSD
Полица 5.10х2.00х0.601.800,00 RSD
Полица 2.80х3.20х0.701.800,00 RSD
Угаона брусилица КБ 59 А1.800,00 RSD
Калорифер стабилни (компресорско)9.000,00 RSD
Вага либела прецизна 10 кг7.200,00 RSD
Вага аутоматска јафих - хала7.200,00 RSD
Остала опрема котларнице108.000,00 RSD
Сто канцеларијски900,00 RSD
Витрина1.080,00 RSD
Сто писаћи900,00 RSD
Орман1.800,00 RSD
Стојећа вешалица900,00 RSD
Плакар 177х40х701.800,00 RSD
Постројење за омекшавање воде 36.000,00 RSD
Кондензатори Балтиморе аирцоил630.000,00 RSD
Полуаутоматска вага3.600,00 RSD
Путнички аутомобил Застава Цорал36.000,00 RSD
Путнички ауто Форд Фокус63.000,00 RSD
Видео надзор31.500,00 RSD
Вага са кружном скалом до 50 кг4.500,00 RSD
Клима уређај Фрозни7.200,00 RSD
Метал детектор81.000,00 RSD
Вага мултинед540.000,00 RSD
Компресор јорк 16141 а900.000,00 RSD
Виљушкар палетни југ хенрицх16.200,00 RSD
Електровиљушкар ЕФГ 316279.000,00 RSD
Компресор Јохнсон Цонтролс900.000,00 RSD
Комбајн за боранију БП2000/20007.830.000,00 RSD
Постр.за омекшавање воде270.000,00 RSD
Бест6.300.000,00 RSD
Компресор виљ.ЦРСД20/500-13бар225.000,00 RSD
Механичка вага до 50 кг4.500,00 RSD
Приколица Лифам тп-4т45.000,00 RSD
Трактор белорус МТЗ 552162.000,00 RSD
Виљушкар+корпа Коматсу ФГ25-7135.000,00 RSD
Заштитна опрема (одело+апарат)13.500,00 RSD
Постројење за омекшавање воде 36.000,00 RSD
Косачица7.200,00 RSD
Магнетна плоча МП 80/5/5-нео3513.500,00 RSD
Електро виљушкар ЕТВ 112252.000,00 RSD
Клима МТ50-4ВМ49.500,00 RSD
Клима МТ50-4ВМ49.500,00 RSD
Клима МТ-50-4ВМ49.500,00 RSD
Видео надзор31.500,00 RSD
Ваздушна завеса - пакерај22.500,00 RSD
Ваздушна завеса - Комора22.500,00 RSD
Ваздушна завеса бест22.500,00 RSD
Врата са грејачина коморе0,00 RSD
Котао ТЕ105990.000,00 RSD
Фотокопир4.500,00 RSD
Дозирна пумпа10.800,00 RSD
Водомер 200810.800,00 RSD
Водомер 200810.800,00 RSD
Плогер 2008 р10.800,00 RSD
Фишбајн 220В27.000,00 RSD
Фишбајн 220В27.000,00 RSD
Пумпа амонијачна са мотором45.000,00 RSD
Пумпа амонијачна са мотором45.000,00 RSD
Пумпа амонијачна са мотором45.000,00 RSD
Пумпа амонијачна са мотором45.000,00 RSD
Транспортна трака жичана108.000,00 RSD
Вибрациони оцеђивач117.000,00 RSD
Транспортна трака 1500*600мм63.000,00 RSD
Транспортна трака елеватор 2300*50072.000,00 RSD
Транспортна трака 2500*500мм81.000,00 RSD
Пуњач акумулатора Лансинг18.000,00 RSD
Пуњач акумулатора Мидатрон 72В18.000,00 RSD
Селектор за грашак 6мм112.500,00 RSD
Мешалица ротациона81.000,00 RSD
Виљушкар за коморе Лансинг135.000,00 RSD
Селектор за грашак 6мм81.000,00 RSD
Opel astra z1681.000,00 RSD
Намештај лабораторија10.800,00 RSD
Вага 2000кг13.500,00 RSD
Уређај за комп. јалове енерг.67.500,00 RSD
Намештај31.500,00 RSD
Комбајн Плоегер 2009 грашак11.700.000,00 RSD
Вага електрична платф.19.800,00 RSD
Пакерице Миеле288.000,00 RSD
Елеватор пре пакер.135.000,00 RSD
Вибрациони додавач144.000,00 RSD
Излазна трака49.500,00 RSD
Постоље за вагу9.000,00 RSD
Штампач марке смакт - 218.000,00 RSD
Компресор гис 600 л40.500,00 RSD
Комбајн за грашак0,00 RSD
Коси транспортер495.000,00 RSD
- ОБЈЕКАТ 2 - кат.парц. 8745/1 - Зграда 00524 339.990.111,00 RSD
Хидраулична дизалица са платформом76.500,00 RSD
Филтер за воду270.000,00 RSD
- - Трафостаница (oбј. 2)0,00 RSD
- ОБЈЕКАТ 6 - кат. парц. 8745/1 - Портирница и вага1.663.356,60 RSD
- - ОБЈЕКАТ 2-део - кат.парц.8745/1- Командна зграда0,00 RSD
- ОБЈЕКАТ 9 - кат. парц. 8745/1 - Зграда котларнице8.156.845,80 RSD
- ОБЈЕКАТ 8 - кат.парц. 8745/1 - Магацинска челична хала 0052921.367.736,10 RSD
Тунел флоофреезе м - 2р12.150.000,00 RSD
Компесор САБ 2332.250.000,00 RSD
Ограда жичана 005300,00 RSD
Санитарни чвор 005311.066.254,30 RSD
Компресор САБ 2332.250.000,00 RSD
Црпна станица 005320,00 RSD
Компресор САБ 233 л2.250.000,00 RSD
* ОБЈЕКАТ 1 - кат.парц. 8745/2 - Управна зграда кланице 0053415.977.820,60 RSD
Рампа за истовар стоке 005350,00 RSD
Кондензатор Балтиморе855.000,00 RSD
Кондензатор Балтимор855.000,00 RSD
Депо за ђубре 005360,00 RSD
Усипни кош2.025.000,00 RSD
Рампа за прање возила 005370,00 RSD
Коси транспортер 535х0,6495.000,00 RSD
* ОБЈЕКАТ 3 - кат.парц. 8745/2 - Штала за прихватање стоке6.376.200,30 RSD
Саобраћајница 005390,00 RSD
- ОБЈЕКАТ 7 - кат.парц. 8745/1 - Хидростаница за омекшавање 005404.142.397,60 RSD
Канализациона мрежа 005410,00 RSD
- ОБЈЕКАТ 10 - кат.парц. 8745/1 - Магацин за гориво и мазиво 00542661.077,90 RSD
Вертикални транспортер 5,5х0,5495.000,00 RSD
Хоризонтални транспортер 4х0,6540.000,00 RSD
Хоризонтални транспортер 5х0,7540.000,00 RSD
ПО трака иза ваздушног пречистача540.000,00 RSD
ПО трака испред перача за боранију540.000,00 RSD
ПО елеватори иза перачице за боранију720.000,00 RSD
* ОБЈЕКАТ 4 - кат. парц. 8745/2 - Титове штале 0544 (објкеат 5 не постоји)13.914.618,30 RSD
ПО вибрациони додавач иза елеватора810.000,00 RSD
Бунар бр. 3 са дубинском пумпом 11КВ 005450,00 RSD
- ОБЈЕКАТ 1 - кт.парц. 8745/1 - Зграда хладњаче 00546167.207.333,40 RSD
- - ОБЈЕКАТ 1 - кат.парц. 8745/1 - Зграда хладњаче инвестиција 007430,00 RSD
- - ОБЈЕКАТ 2-део - кат.парц.8745/1Командна зграда Инв. 007440,00 RSD
- ОБЈЕКАТ 11 - кат.парц.8745/1 - ЗГРАДА 0075381.301.890,60 RSD
- ОБЈЕКАТ 4 и 5 - кат.парц. 8745/1 - Хидро станица 007863.358.701,00 RSD
Бунар бр. 2 са дубин.пумпом 11кв0,00 RSD
Кућица за плин 008430,00 RSD
Шахта са поклопцен 008770,00 RSD
ПО бубањ за одвајање близан. бораније1.080.000,00 RSD
Бунар бр.30,00 RSD
ПО бубањ за одсецање врхова бораније1.080.000,00 RSD
Нове коморе 008870,00 RSD
Ваздушни пречистач ИН-1501.080.000,00 RSD
Бланшер4.050.000,00 RSD
Плато око навозне рампе 008880,00 RSD
Чилер1.260.000,00 RSD
* ОБЈЕКАТ 2 - кат.парц. 8745/2 - СКЛАДИШТЕ ЈАБУКА 0089146.573.987,50 RSD
Хидротранспорт1.260.000,00 RSD
- - ОБЈЕКАТ 2-део - кат. парц. 8745/1- Царинско складиште 008920,00 RSD
Монитор колорит10.800,00 RSD
Машина за сечење карфиола450.000,00 RSD
Машина за калибрирање карфиола 450.000,00 RSD
Палете 60005.850.000,00 RSD
Мерач протока воде 54.000,00 RSD
Хладњак360.000,00 RSD
Апарат за прање54.000,00 RSD
Постројење за омекшавање воде558.000,00 RSD
Електро виљушкар495.000,00 RSD
Батерија0,00 RSD
Рено клио 54.000,00 RSD
Рено клио54.000,00 RSD
Флотација нова540.000,00 RSD
Кофичасти елев. испред флотације112.500,00 RSD
Када хидротранспорт нова18.000,00 RSD
Одвајач воде ротациони117.000,00 RSD
Вибрациони одв. иза бланшера81.000,00 RSD
Вибрациони одвајач испред тунела198.000,00 RSD
Тунел Фригоскандија900.000,00 RSD
Умиваоник са три славине28.800,00 RSD
Умиваоник са две славине19.800,00 RSD
Опел комбо67.500,00 RSD
Рено талија 1,454.000,00 RSD
Пакерица Илапак Вегатрониц4000сп4.050.000,00 RSD
Метал детектор тхс/21е 600*350450.000,00 RSD
Палете металне 592 ком1.260.000,00 RSD
Кружни сто са мотором54.000,00 RSD
Тракторска приколица Змај 48954.000,00 RSD
Застава Корал ИН 1,1 Економик 36.000,00 RSD
Вибрациони транспортер Л-3000мм162.000,00 RSD
вибрациони трансп. уводник и сечка180.000,00 RSD
Рено Мегане 1.6162.000,00 RSD
фолија за грашак Фазола60.284,73 RSD
Фолија за боранију Фавола3.731,18 RSD
Фолија за кукуруз Фаzола130.841,10 RSD
Фолија за меџик микс јупик189.286,52 RSD
Фолија за кантри микс Јупик453.353,04 RSD
Фолија за боранију жута меркатор291.334,14 RSD
Фолија за грашак меркатор289.578,51 RSD
Фолија за кукуруз шећерац меркатор13.469,14 RSD
Фолија за чорбу меркатор19.992,78 RSD
Фолија за руску салату меркатор95.614,32 RSD
Фолија за грашак алфредо192.549,42 RSD
Фолија за жуту боранију алфредо136.678,75 RSD
Фолија за боранију зелену алфредо106.795,58 RSD
Фолија за мексико микс алфредо252.258,60 RSD
Кесица за броколи цермат3.165,66 RSD
Кесице за спанаћ брик меркатор117.060,12 RSD
Кесице за ђувеч меркатор111.674,16 RSD
Кесице за броколи микс меркатор142.767,00 RSD
Пе кесице 2,5кг алфредо77.407,20 RSD
Фолија за мексико микс премија165.573,31 RSD
Кесице за печену паприку Премиа70.125,48 RSD
Фолију за боранију зелена Подравка61.837,02 RSD
Броколи гриз 10/1109.242,00 RSD
Броколи коцка 10/1328.185,00 RSD
Амонијак1.029.790,80 RSD
Мазут уље за ложење средње525.307,68 RSD
- ОБЈЕКАТ 3 кат. парц. 8745/1959.628,60 RSD
* ОБЈЕКАТ 6 кат. парц. 8745/22.559.010,50 RSD
потраживања стечајног дужника1.047.543,90 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014