Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 15:26


Основне информације

Назив: Продаја непокретне имовине-земљиште
Место: Београд
Датум отварања: 06.11.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 6.Ст.бр.2938/2011
Име компаније: MLINTEST COOP
Процењена вредност: 198.229.467,86 RSD


1
Списак имовинеПроцењена вредност: 198.229.467,86 RSD
њива 3. класе Делиблатски пут113.126,34 RSD
њива 3. класе21.420,37 RSD
њива 3. класе21.420,37 RSD
њива 3. класе332.517,81 RSD
њива 3. класе21.420,37 RSD
њива 3. класе21.420,37 RSD
њива 3. класе239.807,76 RSD
њива 3. класе239.774,29 RSD
њива 3. класе526.037,49 RSD
њива 3. класе223.073,10 RSD
њива 3. класе223.039,63 RSD
њива 3. класе63.323,98 RSD
њива 3. класе63.323,98 RSD
њива 3. класе48.162,37 RSD
њива 3. класе117.611,23 RSD
њива 3. класе117.711,64 RSD
њива 4. класе3.559.296,08 RSD
њива 4. класе293.961,14 RSD
њива 4. класе3.063.816,09 RSD
њива 4. класе545.583,58 RSD
њива 4. класе483.330,62 RSD
њива 4. класе192.616,00 RSD
њива 4. класе377.969,16 RSD
њива 4. класе251.588,97 RSD
њива 4. класе240.744,90 RSD
њива 4. класе60.914,18 RSD
њива 4. класе613.927,95 RSD
њива 4. класе385.198,54 RSD
њива 4. класе396.042,60 RSD
њива 4. класе249.179,17 RSD
њива 4. класе222.202,89 RSD
њива 4. класе392.059,75 RSD
њива 4. класе454.680,87 RSD
њива 4. класе630.662,62 RSD
њива 6. класе112.055,32 RSD
њива 6. класе387.608,33 RSD
њива 6. класе149.273,22 RSD
њива 6. класе491.128,97 RSD
њива 6. класе129.057,74 RSD
њива 5. класе од 29 ари и 22 м2 + њива 6. класе од 29 ари и 22 м2195.594,77 RSD
њива 6. класе260.023,24 RSD
њива 5. класе од 53 ара и 5 м2 + њива 6. класе од 53 ара и 5 м2355.109,61 RSD
њива 4. класе 963.013,08 RSD
њива 3. класе156.502,60 RSD
њива 3. класе346.675,34 RSD
њива 3. класе143.616,90 RSD
њива 3. класе269.762,81 RSD
њива 3. класе134.948,35 RSD
њива 3. класе385.198,54 RSD
њива 3. класе267.252,61 RSD
њива 3. класе138.429,16 RSD
њива 5. класе19.010,58 RSD
њива 5. класе17.102,83 RSD
њива 4. класе8.534,68 RSD
њива 5. класе25.403,22 RSD
њива 5. класе25.403,22 RSD
њива 5. класе95.220,25 RSD
њива 5. класе92.442,29 RSD
њива 3. класе242.552,25 RSD
њива 3. класе260.123,65 RSD
њива 3. класе278.431,37 RSD
њива 3. класе471.047,37 RSD
њива 3. класе330.074,55 RSD
њива 3. класе118.347,56 RSD
њива 3. класе162.259,32 RSD
њива 3. класе329.237,82 RSD
њива 3. класе97.261,88 RSD
њива 3. класе206.940,88 RSD
њива 3. класе264.842,82 RSD
њива 3. класе155.029,94 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе151.214,44 RSD
њива 3. класе202.355,58 RSD
њива 3. класе364.514,49 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе385.198,54 RSD
њива 3. класе531.459,52 RSD
њива 3. класе433.829,48 RSD
њива 3. класе390.152,00 RSD
њива 3. класе476.703,69 RSD
њива 3. класе199.711,50 RSD
њива 3. класе201.150,68 RSD
њива 3. класе298.412,56 RSD
њива 3. класе575.639,04 RSD
њива 3. класе399.657,29 RSD
њива 3. класе637.992,40 RSD
њива 3. класе286.497,48 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе245.564,49 RSD
њива 3. класе587.453,71 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе237.130,22 RSD
њива 3. класе260.023,24 RSD
њива 3. класе296.973,38 RSD
њива 3. класе473.089,00 RSD
њива 3. класе276.255,86 RSD
њива 3. класе24.064,45 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе385.198,54 RSD
њива 3. класе110.147,57 RSD
њива 3. класе120.389,19 RSD
њива 3. класе120.389,19 RSD
њива 3. класе240.744,90 RSD
њива 3. класе149.273,22 RSD
њива 3. класе149.273,22 RSD
њива 3. класе199.209,46 RSD
њива 3. класе294.429,71 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе317.188,86 RSD
њива 3. класе280.975,04 RSD
њива 3. класе201.619,25 RSD
њива 3. класе507.261,19 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе337.069,64 RSD
њива3. класе392.427,91 RSD
њива 3. класе380.378,95 RSD
њива 3. класе192.582,53 RSD
њива 3. класе150.478,12 RSD
њива 3. класе192.582,53 RSD
њива 3. класе151.448,73 RSD
њива 3. класе151.549,13 RSD
њива 3. класе189.001,32 RSD
њива 3. класе398.452,39 RSD
њива 3. класе297.341,54 RSD
њива 3. класе397.247,50 RSD
њива 3. класе397.247,50 RSD
њива 3. класе397.247,50 RSD
њива 3. класе421.311,95 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе150.846,28 RSD
њива 3. класе196.799,67 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе390.018,12 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе424.324,19 RSD
њива 3. класе424.324,19 RSD
њива 3. класе391.223,02 RSD
њива 3. класе355.143,08 RSD
њива 3. класе125.777,75 RSD
њива 3. класе108.942,67 RSD
њива 3. класе200.414,36 RSD
њива 3. класе212.463,32 RSD
њива 3. класе196.230,69 RSD
њива 3. класе344.265,55 RSD
њива 3. класе337.069,64 RSD
њива 3. класе229.900,84 RSD
њива 3. класе229.934,31 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе204.631,49 RSD
њива 3. класе214.270,66 RSD
њива 3. класе185.386,63 RSD
њива 3. класе394.235,26 RSD
њива 3. класе385.198,54 RSD
њива 3. класе206.438,84 RSD
њива 3. класе206.438,84 RSD
њива 3. класе143.248,74 RSD
њива 3. класе143.248,74 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе108.340,23 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе400.259,74 RSD
њива 3. класе400.259,74 RSD
њива 3. класе211.860,87 RSD
њива 3. класе203.426,60 RSD
њива 3. класе21.654,66 RSD
њива 3. класе208.246,18 RSD
њива 3. класе222.704,93 RSD
њива 3. класе222.704,93 RSD
њива 3. класе415.320,94 RSD
њива 3. класе179.362,15 RSD
њива 3. класе423.755,21 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе824.583,93 RSD
њива 3. класе216.680,45 RSD
њива 3. класе113.159,81 RSD
њива 3. класе186.591,52 RSD
њива 3. класе186.591,52 RSD
њива 3. класе274.448,52 RSD
њива 3. класе208.848,63 RSD
њива 3. класе403.271,98 RSD
њива 3. класе144.453,64 RSD
њива 3. класе241.949,80 RSD
њива 3. класе241.949,80 RSD
њива 3. класе162.493,61 RSD
њива 3. класе253.998,76 RSD
њива 3. класе279.268,10 RSD
њива 3. класе433.360,91 RSD
њива 3. класе363.543,88 RSD
њива 3. класе416.157,67 RSD
њива 3. класе491.396,73 RSD
њива 3. класе178.157,25 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе171.764,61 RSD
њива 3. класе147.332,00 RSD
њива 3. класе255.304,06 RSD
њива 3. класе401.832,80 RSD
њива 3. класе108.340,23 RSD
њива 3. класе216.680,45 RSD
њива 3. класе375.559,37 RSD
њива 3. класе158.912,39 RSD
њива 3. класе204.765,37 RSD
њива 3. класе343.663,10 RSD
њива 3. класе427.938,88 RSD
њива 3. класе379.776,51 RSD
њива 3. класе293.961,14 RSD
њива 3. класе280.473,00 RSD
њива 3. класе192.482,13 RSD
њива 3. класе288.773,39 RSD
њива 3. класе96.291,27 RSD
њива 3. класе96.291,27 RSD
њива 3. класе200.682,11 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе146.763,02 RSD
њива 3. класе220.060,86 RSD
њива 3. класе569.748,43 RSD
њива 3. класе198.372,73 RSD
њива 3. класе158.410,35 RSD
њива 3. класе258.684,46 RSD
њива 3. класе209.685,36 RSD
њива 3. класе195.728,65 RSD
њива 3. класе63.558,26 RSD
њива 3. класе291.785,63 RSD
њива 3. класе344.867,99 RSD
њива 3. класе120.389,19 RSD
њива 3. класе306.010,10 RSD
њива 3. класе151.314,85 RSD
њива 3. класе170.693,59 RSD
њива 3. класе127.953,26 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе96.291,27 RSD
њива 3. класе288.907,27 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе192.616,00 RSD
њива 3. класе422.885,01 RSD
њива 3. класе385.198,54 RSD
њива 3. класе299.851,74 RSD
њива 3. класе73.699,47 RSD
њива 3. класе32.264,44 RSD
њива 3. класе32.264,44 RSD
њива 3. класе73.799,88 RSD
њива 3. класе492.467,75 RSD
њива 3. класе297.575,83 RSD
њива 3. класе Селиште385.198,54 RSD
њива 3. класе Селиште299.851,74 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014