Последње освежавање базе података: 26.05.2019 03:34


Основне информације

Назив: Продаја непокретне имовине-земљиште
Место: Београд
Датум отварања: 06.11.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 6.Ст.бр.2938/2011
Име компаније: MLINTEST COOP
Процењена вредност: 198.229.467,86 RSD


1
Датум уговора о продаји: 10.12.2018
Bogdanov Zoran Kovin - 99.114.733,93
Процењена вредност: 198.229.467,86 RSD
њива 3. класе Делиблатски пут326.913,74 RSD
њива 3. класе61.900,82 RSD
њива 3. класе61.900,82 RSD
њива 3. класе960.913,62 RSD
њива 3. класе61.900,82 RSD
њива 3. класе61.900,82 RSD
њива 3. класе692.999,10 RSD
њива 3. класе692.902,38 RSD
њива 3. класе1.520.148,92 RSD
њива 3. класе644.639,10 RSD
њива 3. класе644.542,37 RSD
њива 3. класе182.994,33 RSD
њива 3. класе182.994,33 RSD
њива 3. класе139.180,15 RSD
њива 3. класе339.874,22 RSD
њива 3. класе340.164,39 RSD
њива 4. класе10.285.692,91 RSD
њива 4. класе849.492,13 RSD
њива 4. класе8.853.849,40 RSD
њива 4. класе1.576.633,42 RSD
њива 4. класе1.396.734,14 RSD
њива 4. класе556.623,83 RSD
њива 4. класе1.092.259,43 RSD
њива 4. класе727.044,57 RSD
њива 4. класе695.707,26 RSD
њива 4. класе176.030,47 RSD
њива 4. класе1.774.135,73 RSD
њива 4. класе1.113.150,97 RSD
њива 4. класе1.144.488,26 RSD
њива 4. класе720.080,70 RSD
њива 4. класе642.124,35 RSD
њива 4. класе1.132.978,57 RSD
њива 4. класе1.313.941,77 RSD
њива 4. класе1.822.495,77 RSD
њива 6. класе323.818,69 RSD
њива 6. класе1.120.114,81 RSD
њива 6. класе431.371,39 RSD
њива 6. класе1.419.269,89 RSD
њива 6. класе372.952,47 RSD
њива 5. класе од 29 ари и 22 м2 + њива 6. класе од 29 ари и 22 м2565.231,92 RSD
њива 6. класе751.418,02 RSD
њива 5. класе од 53 ара и 5 м2 + њива 6. класе од 53 ара и 5 м21.026.199,65 RSD
њива 4. класе 2.782.925,78 RSD
њива 3. класе452.262,93 RSD
њива 3. класе1.001.826,21 RSD
њива 3. класе415.025,70 RSD
њива 3. класе779.563,53 RSD
њива 3. класе389.975,22 RSD
њива 3. класе1.113.150,97 RSD
њива 3. класе772.309,53 RSD
њива 3. класе400.034,11 RSD
њива 5. класе54.936,98 RSD
њива 5. класе49.423,95 RSD
њива 4. класе24.663,61 RSD
њива 5. класе73.410,50 RSD
њива 5. класе73.410,50 RSD
њива 5. класе275.168,52 RSD
њива 5. класе267.140,75 RSD
њива 3. класе700.930,16 RSD
њива 3. класе751.708,18 RSD
њива 3. класе804.614,03 RSD
њива 3. класе1.361.237,86 RSD
њива 3. класе953.853,06 RSD
њива 3. класе342.002,08 RSD
њива 3. класе468.898,77 RSD
њива 3. класе951.435,07 RSD
њива 3. класе281.068,45 RSD
њива 3. класе598.020,03 RSD
њива 3. класе765.345,69 RSD
њива 3. класе448.007,22 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе436.981,15 RSD
њива 3. класе584.769,38 RSD
њива 3. класе1.053.377,98 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе1.113.150,97 RSD
њива 3. класе1.535.817,56 RSD
њива 3. класе1.253.685,20 RSD
њива 3. класе1.127.465,54 RSD
њива 3. класе1.377.583,56 RSD
њива 3. класе577.128,49 RSD
њива 3. класе581.287,44 RSD
њива 3. класе862.355,89 RSD
њива 3. класе1.663.488,02 RSD
њива 3. класе1.154.934,03 RSD
њива 3. класе1.843.677,45 RSD
њива 3. класе827.923,57 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе709.634,96 RSD
њива 3. класе1.697.630,18 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе685.261,51 RSD
њива 3. класе751.418,02 RSD
њива 3. класе858.196,94 RSD
њива 3. класе1.367.137,79 RSD
њива 3. класе798.327,22 RSD
њива 3. класе69.541,71 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе1.113.150,97 RSD
њива 3. класе318.305,66 RSD
њива 3. класе347.902,00 RSD
њива 3. класе347.902,00 RSD
њива 3. класе695.707,26 RSD
њива 3. класе431.371,39 RSD
њива 3. класе431.371,39 RSD
њива 3. класе575.677,69 RSD
њива 3. класе850.846,21 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе916.615,85 RSD
њива 3. класе811.964,76 RSD
њива 3. класе582.641,52 RSD
њива 3. класе1.465.888,96 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе974.067,55 RSD
њива3. класе1.134.042,49 RSD
њива 3. класе1.099.223,27 RSD
њива 3. класе556.527,11 RSD
њива 3. класе434.853,32 RSD
њива 3. класе556.527,11 RSD
њива 3. класе437.658,20 RSD
њива 3. класе437.948,34 RSD
њива 3. класе546.178,09 RSD
њива 3. класе1.151.452,09 RSD
њива 3. класе859.260,85 RSD
њива 3. класе1.147.970,19 RSD
њива 3. класе1.147.970,19 RSD
њива 3. класе1.147.970,19 RSD
њива 3. класе1.217.511,90 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе435.917,24 RSD
њива 3. класе568.713,85 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе1.127.078,65 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе1.226.216,71 RSD
њива 3. класе1.226.216,71 RSD
њива 3. класе1.130.560,58 RSD
њива 3. класе1.026.296,37 RSD
њива 3. класе363.473,92 RSD
њива 3. класе314.823,72 RSD
њива 3. класе579.159,62 RSD
њива 3. класе613.978,84 RSD
њива 3. класе567.069,60 RSD
њива 3. класе994.862,37 RSD
њива 3. класе974.067,55 RSD
њива 3. класе664.369,97 RSD
њива 3. класе664.466,70 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе591.346,33 RSD
њива 3. класе619.201,71 RSD
њива 3. класе535.732,32 RSD
њива 3. класе1.139.265,39 RSD
њива 3. класе1.113.150,97 RSD
њива 3. класе596.569,23 RSD
њива 3. класе596.569,23 RSD
њива 3. класе413.961,78 RSD
њива 3. класе413.961,78 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе313.082,79 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе1.156.674,99 RSD
њива 3. класе1.156.674,99 RSD
њива 3. класе612.237,87 RSD
њива 3. класе587.864,42 RSD
њива 3. класе62.577,87 RSD
њива 3. класе601.792,10 RSD
њива 3. класе643.575,15 RSD
њива 3. класе643.575,15 RSD
њива 3. класе1.200.199,02 RSD
њива 3. класе518.322,71 RSD
њива 3. класе1.224.572,46 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе2.382.891,70 RSD
њива 3. класе626.165,54 RSD
њива 3. класе327.010,46 RSD
њива 3. класе539.214,22 RSD
њива 3. класе539.214,22 RSD
њива 3. класе793.104,35 RSD
њива 3. класе603.533,07 RSD
њива 3. класе1.165.379,80 RSD
њива 3. класе417.443,72 RSD
њива 3. класе699.189,19 RSD
њива 3. класе699.189,19 RSD
њива 3. класе469.575,82 RSD
њива 3. класе734.008,41 RSD
њива 3. класе807.032,02 RSD
њива 3. класе1.252.331,12 RSD
њива 3. класе1.050.573,10 RSD
њива 3. класе1.202.617,01 RSD
њива 3. класе1.420.043,67 RSD
њива 3. класе514.840,78 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе496.367,26 RSD
њива 3. класе425.761,63 RSD
њива 3. класе737.780,48 RSD
њива 3. класе1.161.220,84 RSD
њива 3. класе313.082,79 RSD
њива 3. класе626.165,54 RSD
њива 3. класе1.085.295,59 RSD
њива 3. класе459.226,77 RSD
њива 3. класе591.733,22 RSD
њива 3. класе993.121,40 RSD
њива 3. класе1.236.662,48 RSD
њива 3. класе1.097.482,33 RSD
њива 3. класе849.492,13 RSD
њива 3. класе810.513,96 RSD
њива 3. класе556.236,97 RSD
њива 3. класе834.500,51 RSD
њива 3. класе278.263,57 RSD
њива 3. класе278.263,57 RSD
њива 3. класе579.933,37 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе424.117,39 RSD
њива 3. класе635.934,29 RSD
њива 3. класе1.646.465,27 RSD
њива 3. класе573.259,69 RSD
њива 3. класе457.775,97 RSD
њива 3. класе747.549,19 RSD
њива 3. класе605.951,06 RSD
њива 3. класе565.618,80 RSD
њива 3. класе183.671,36 RSD
њива 3. класе843.205,32 RSD
њива 3. класе996.603,31 RSD
њива 3. класе347.902,00 RSD
њива 3. класе884.311,35 RSD
њива 3. класе437.271,32 RSD
њива 3. класе493.272,21 RSD
њива 3. класе369.760,74 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе278.263,57 RSD
њива 3. класе834.887,40 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе556.623,83 RSD
њива 3. класе1.222.057,75 RSD
њива 3. класе1.113.150,97 RSD
њива 3. класе866.514,85 RSD
њива 3. класе212.977,54 RSD
њива 3. класе93.238,13 RSD
њива 3. класе93.238,13 RSD
њива 3. класе213.267,70 RSD
њива 3. класе1.423.138,71 RSD
њива 3. класе859.937,90 RSD
њива 3. класе Селиште1.113.150,97 RSD
њива 3. класе Селиште866.514,85 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014