Последње освежавање базе података: 21.03.2019 - 6:31


Основне информације

Назив: Једанаеста продаја непокретне имовине
Место: Београд
Датум отварања: 05.10.2018
Број артикала за продају: 13
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 1. Ст.83/2010
Име компаније: ЗЗ БЕЛА ПАЛАНКА
Процењена вредност: 18.088.544,00 RSD


1
Списак имовинеПроцењена вредност: 340.475,00 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 2969.252,92 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 346.692,04 RSD
Ливада 4. класе Дубрава кп 1853.948,24 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 19325.296,47 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 2145.775,70 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 103.887,49 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 2018.909,88 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 19811.107,12 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 2076.442,13 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 11.943,75 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 414.744,71 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 2416.133,10 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 19524.741,12 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 2175.414,72 RSD
Њива 5. класе Дубрава кп 269.724,97 RSD
Њива 7. класе Горња Дубрава кп 642/221.867,15 RSD
Пашњак 4. класе Дубрава кп 9117.196,95 RSD
Пашњак 5. класе Горња Дубрава кп 63517.396,53 RSD
3
Списак имовинеПроцењена вредност: 246.380,00 RSD
Њива 7. класе Крст кп 143494.009,23 RSD
Пашњак 3. класе Крст кп 143430.325,56 RSD
Ливада 3. класе Падина кп 21819.239,82 RSD
Њива 8. класе Робов дол кп 2455/215.238,59 RSD
Пашњак 5. класе Робов дол кп 2455/21.819,53 RSD
Шума 4. класе Робов дол кп 2455/22.122,79 RSD
Пашњак 3. класе Падина кп 256416.375,80 RSD
Њива 4. класе Радовића страна кп 317226.955,63 RSD
Њива 3. класе Белавац кп 355150.293,04 RSD
4
Списак имовинеПроцењена вредност: 438.130,00 RSD
Њива 3. класе Јасеновица кп 108212.681,23 RSD
Шума 4. класе Диздарица кп 16381.918,78 RSD
Пашњак 4. класе Диздарица кп 163910.133,44 RSD
Њива 4. класе Царина кп 80843.248,91 RSD
Њива 4. класе Царина кп 81117.292,06 RSD
Шума 3. класе Јасеновица кп 8188.794,63 RSD
Њива 4. класе Јасеновица кп 819113.767,51 RSD
Њива 4. класе Јасеновица кп 820118.118,66 RSD
Шума 3. класе Јасеновица кп 82114.588,46 RSD
Ливада 5. класе Јасеновица кп 101321.793,25 RSD
Воћњак 4. класе Јасеновица кп 102344.749,30 RSD
Шума 3. класе Јасеновица кп 102414.126,80 RSD
Ливада 5. класе Јасеновица кп 102816.916,96 RSD
5
Списак имовинеПроцењена вредност: 458.880,00 RSD
Шума 3. класе Белановац кп 9366.470,25 RSD
Шума 2. класе Белановац кп 9361.646,01 RSD
Воћњак 2. класе Белановац кп 93827.006,81 RSD
Воћњак 3. класе Белановац кп 95656.756,97 RSD
Њива 3. класе Белановац кп 95773.460,95 RSD
Ливада 3. класе Белановац кп 171577.423,58 RSD
Воћњак 2. класе Белановац кп 90024.873,09 RSD
Њива 3. класе Белановац кп 935139.606,30 RSD
Воћњак 3. класе Белановац кп 97240.662,62 RSD
Њива 3. класе Белановац кп 177510.973,42 RSD
6
Списак имовинеПроцењена вредност: 642.120,00 RSD
Њива 6. класе Курило кп 7734.720,87 RSD
Шума 3. класе Курило кп 7910.844,54 RSD
Њива 5. класе Курило кп 9720.588,91 RSD
Шума 3. класе Курило кп 9812.651,97 RSD
Њива 5. класе Курило кп 9928.407,98 RSD
Шума 3. класе Курило кп 1009.613,40 RSD
Њива 6. класе Курило кп 10130.542,84 RSD
Њива 6. класе Курило кп 10427.337,28 RSD
Шума 4. класе Курило кп 10837.955,90 RSD
Њива 6. класе Свирчица кп 11618.549,01 RSD
Шума 3. класе Свирчица кп 11714.564,17 RSD
Њива 5. класе Курило кп 13239.173,94 RSD
Пашњак 3. класе Големо дрво кп 1379.213,94 RSD
Њива 6. класе Големо дрво кп 13835.513,26 RSD
Њива 6. класе Нерезина кп 14557.303,84 RSD
Њива 7. класе Курило кп 169112.014,43 RSD
Њива 7. класе Курило кп 17116.731,77 RSD
Њива 6. класе Нерезина кп 17939.583,23 RSD
Шума 3. класе Курило кп 19836.384,22 RSD
Њива 6. класе Курило кп 20450.424,50 RSD
7
Списак имовинеПроцењена вредност: 822.980,00 RSD
Њива 7. класе Курило кп 67135.988,33 RSD
Њива 7. класе Курило кп 2347.113,34 RSD
Шума 4. класе Курило кп 2410.892,06 RSD
Њива 8. класе Курило кп 31/167.598,21 RSD
Шума 4. класе Курило кп 31/26.279,72 RSD
Шума 3. класе Курило кп 21120.218,83 RSD
Виноград 3. класе Лозја кп 308120.787,09 RSD
Њива 7. класе Лозја кп 30920.695,22 RSD
Њива 6. класе Старо лозје кп 31326.099,49 RSD
Виноград 4. класе Дуденица кп 31782.078,67 RSD
Њива 7. класе Старо лозје кп 31837.709,23 RSD
Њива 8. класе Дуденица кп 32326.337,69 RSD
Њива 8. класе Голубова Чука кп 32717.539,90 RSD
Шума 3. класе Дуденица кп 32824.772,40 RSD
Шума 3. класе Голубова чука кп 3301.484,86 RSD
Њива 5. класе Дуденица кп 35944.063,19 RSD
Њива 4. класе Дуденица кп 36362.494,00 RSD
Њива 5. класе Дуденица кп 36970.827,77 RSD
8
Списак имовинеПроцењена вредност: 1.044.984,00 RSD
Ливада 7. класе Водни дол кп 139340.106,25 RSD
Шума 3. класе Брест кп 295719.188,41 RSD
Пашњак 4. класе Брест кп 29589.474,79 RSD
Њива 6. класе Стојче кп 41953.832,55 RSD
Пашњак 3. класе Рије кп 43031.216,17 RSD
Ливада 6. класе Рије кп 4318.266,25 RSD
Ливада 7. класе Рије кп 4367.494,19 RSD
Шума 3. класе Рије кп 4414.265,92 RSD
Воћњак 3. класе Рије кп 44743.437,46 RSD
Шума 3. класе Рије кп 4473.195,32 RSD
Ливада 5. класе Рије кп 44927.077,90 RSD
Ливада 5. класе Рије кп 45315.021,31 RSD
Шума 3. класе Рије кп 4553.804,74 RSD
Ливада 5. класе Рије кп 45610.005,97 RSD
Ливада 6. класе Рије кп 45614.131,89 RSD
Њива 6. класе Рије кп 45712.863,65 RSD
Ливада 5. класе Рије кп 45911.710,70 RSD
Ливада 6. класе Рије кп 45927.878,79 RSD
Шума 3. класе Рије кп 4604.430,63 RSD
Шума 4. класе Рије кп 46414.426,31 RSD
Ливада 6. класе Рије кп 46528.558,20 RSD
Ливада 5. класе Рије кп 46641.950,97 RSD
Ливада 6. класе Рије кп 46731.819,41 RSD
Њива 6. класе Рије кп 46840.561,25 RSD
Ливада 5. класе Рије кп 47435.082,67 RSD
Ливада 5. класе Рије кп 4757.584,78 RSD
Њива 6. класе Рије кп 49660.785,26 RSD
Шума 5. класе Рије кп 4973.372,38 RSD
Шума 5. класе Рије кп 4981.964,14 RSD
Пашњак 3. класе Рије кп 5097.897,72 RSD
Њива 6. класе Чукар кп 51032.362,94 RSD
Пашњак 3. класе Чукар кп 51731.504,41 RSD
Пашњак 3. класе Чукар кп 5285.764,76 RSD
Њива 6. класе Чукар кп 5328.990,96 RSD
Њива 7. класе Чукар кп 544/113.773,66 RSD
Пашњак 3. класе Чукар кп 544/210.953,04 RSD
Шума 3. класе Чукар кп 5489.421,26 RSD
Пашњак 3. класе Чукар кп 5496.543,00 RSD
Пашњак 3. класе Чукар кп 55517.899,58 RSD
Шума 4. класе Чукар кп 5567.148,30 RSD
Пашњак 3. класе Чукар кп 55712.941,88 RSD
Шума 4. класе Вишњак кп 6731.498,86 RSD
Пашњак 3. класе Вишњак кп 674/230.697,34 RSD
Воћњак 3. класе Вишњак кп 69021.531,37 RSD
Виноград 4. класе Вишњак кп 69415.577,20 RSD
Њива 5. класе Вишњак кп 70122.606,09 RSD
Ливада 5. класе Спасовица кп 28044.051,80 RSD
Њива 6. класе Спасовица кп 282120.971,37 RSD
Ливада 4. класе Спасовица кп 283311.669,52 RSD
Њива 5. класе Брест кп 295972.512,43 RSD
Ливада 5. класе Брест кп 296032.908,54 RSD
Њива 6. класе Брест кп 296132.249,71 RSD
10
Списак имовинеПроцењена вредност: 3.393.745,00 RSD
Њива 2. класе Поље кп 872/11.488.759,94 RSD
Њива 4. класе Поље кп 872189.099,54 RSD
Њива 5. класе Пашмаговац кп 1226114.683,15 RSD
Виноград 2. класе При лозје кп 127089.449,93 RSD
Њива 3. класе Падина кп 1276279.992,32 RSD
Пашњак 4. класе Крушка кп 13097.433,66 RSD
Ливада 3. класе Драшкина ливада кп 142931.317,12 RSD
Ливада 2. класе Крушка кп 146366.045,21 RSD
Њива 5. класе Парасина кп 148722.925,99 RSD
Њива 5. класе Парасина кп 148915.957,77 RSD
Њива 5. класе Парасина кп 149015.957,77 RSD
Пашњак 4. класе Парасина кп 14915.332,55 RSD
Њива 4. класе Дреновик кп 155522.141,40 RSD
Њива 4. класе Дреновик кп 155856.310,97 RSD
Ливада 3. класе Дреновик кп 1585133.313,85 RSD
Њива 4. класе Дреновик кп 1586141.824,66 RSD
Њива 4. класе Новоселско кп 1605120.521,04 RSD
Њива 4. класе Новоселско кп 160643.205,65 RSD
Њива 4. класе Новоселско кп 162463.551,81 RSD
Њива 5. класе Рибарски пут кп 167846.330,72 RSD
Њива 4. класе Рибарски пут кп 168023.936,65 RSD
Њива 5. класе Рибарски пут кп 1680256.281,74 RSD
Њива 5. класе Рибарски пут кп 168518.617,40 RSD
Њива 4. класе Новоселско кп 181587.428,62 RSD
Пашњак 3. класе Закуће кп 19226.941,63 RSD
Ливада 5. класе Закуће кп 193335.213,47 RSD
Њива 6. класе Закуће кп 193411.170,44 RSD
11
Списак имовинеПроцењена вредност: 3.214.600,00 RSD
Њива 2. класе Доњи Ђолови кп 526144.298,91 RSD
Врт 2. класе Доњи Ђолови кп 175181.646,86 RSD
Врт 2. класе Доњи Ђолови кп 176154.060,31 RSD
Врт 2. класе Доњи Ђолови кп 177215.599,55 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 208/220.425,22 RSD
Њива 2. класе Доњи Ђолови кп 261192.681,49 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 2647.174,74 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 368136.194,94 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 480168.735,91 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 493204.453,24 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 485181.066,09 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 492188.973,50 RSD
Њива 2. класе Доњи Ђолови кп 180199.047,62 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 272180.932,07 RSD
Њива 3. класе Доњи Ђолови кп 327249.485,22 RSD
Њива 2. класе Доњи Ђолови кп 524789.824,33 RSD
12
Списак имовинеПроцењена вредност: 2.341.560,00 RSD
Њива 3. класе Бојчина Бара кп 640749.961,57 RSD
Њива 3. класе Бојчина Бара кп 632308.384,20 RSD
Њива 3. класе Бојчина Бара кп 636116.874,01 RSD
Њива 3. класе Бојчина Бара кп 631607.048,89 RSD
Њива 3. класе Бојчина Бара кп 63752.917,29 RSD
Њива 3. класе Бојчина Бара кп 648158.151,90 RSD
Њива 3. класе Бојчина Бара кп 638348.222,15 RSD
13
Списак имовинеПроцењена вредност: 4.200.330,00 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 648129.791,11 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 1/1147.356,18 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 2/1290.559,03 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 3110.841,61 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 4152.115,18 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 21/167.218,13 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 24/1254.363,25 RSD
Воћњак 3. класе Ђолови кп 2546.150,99 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 36/132.871,31 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 36/241.478,51 RSD
Ливада 2. класе Ђолови кп 36/29.563,56 RSD
Остало природно неплодно земљиште Ђолови кп 36/21.092,98 RSD
Ливада 2. класе Ђолови кп 37/153.829,16 RSD
Ливада 2. класе Ђолови кп 37/22.732,44 RSD
Воћњак 3. класе Ђолови кп 38/144.265,60 RSD
Воћњак 3. класе Ђолови кп 38/21.393,55 RSD
Воћњак 3. класе Ђолови кп 39/1114.598,72 RSD
Воћњак 3. класе Брод кп 54/198.613,92 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 138/1402.489,07 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 138/260.250,40 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 139109.543,70 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 157/1186.293,51 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 157/286.527,41 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 211/2108.072,73 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 215/22.459,20 RSD
Шума 2. класе Ђолови кп 21735.879,73 RSD
Њива 3. класе Брод кп 255571.272,15 RSD
Воћњак 3. класе Брод кп 28914.017,44 RSD
Врт 2. класе Брод кп 56361.953,62 RSD
Њива 2. класе Брод кп 564118.023,38 RSD
Њива 2. класе Орљак кп 584/256.242,81 RSD
Њива 2. класе Орљак кп 584/314.709,66 RSD
Њива 2. класе Ђолови кп 657/346.724,80 RSD
Њива 6. класе Међу друмови кп 1675196.462,76 RSD
Њива 6. класе Крива њива кп 2125200.493,11 RSD
Пашњак 4. класе Дубрава кп 2273130.993,39 RSD
Њива 3. класе Ђолови кп 23970.005,23 RSD
Ливада 2. класе Ђолови кп 24014.891,82 RSD
Воћњак 3. класе Ђолови кп 241114.188,85 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014