Последње освежавање базе података: 14.11.2018 - 14:59


Основне информације

Назив: Десета продаја-непосредном погодбом
Место: Краљево
Датум отварања: 23.07.2018
Број артикала за продају: 3
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2. Ст.302/2012
Име компаније: АД ЦИГЛАНА
Процењена вредност: 242.879.357,80 RSD


Целина 1-Комплекс "Циглана" у Крушевцу
Списак имовинеПроцењена вредност: 242.047.857,80 RSD
Производна хала-Нови погон к.п. 1746 КО Дедине85.367.915,48 RSD
Стара управна зграда к.п. 1746 КО Дедине4.963.250,90 RSD
Помоћна зграда (уз стару управну зграду) к.п. 1746 КО Дедине1.781.928,13 RSD
Стовариште (поред старе Управне зграде) к.п. 1746 КО Дедине1.714.137,38 RSD
Стара Портирница к.п. 1746 КО Дедине188.845,64 RSD
Нова Управна зграда са радничком мензом к.п. 1746 КО Дедине12.744.659,87 RSD
Нова Портирница к.п. 1746 КО Дедине266.320,78 RSD
Зграда Агрегата к.п. 1746 КО Дедине84.738,43 RSD
Одлежавалиште к.п. 1746 КО Дедине20.809.337,31 RSD
Додавач глине за транспортну траку к.п. 1665 КО Дедине1.442.974,41 RSD
КП 806/1 КО Дедине189.814,08 RSD
КП 806/2 КО Дедине189.729,34 RSD
КП 807 КО Дедине190.576,73 RSD
КП 808 КО Дедине151.427,57 RSD
КП 809/1 КО Дедине141.004,75 RSD
КП 809/2 КО Дедине138.123,64 RSD
КП 810/1 КО Дедине314.633,79 RSD
КП 810/2 КО Дедине338.953,72 RSD
КП 811 КО Дедине91.856,46 RSD
КП 812 КО Дедине97.812,36 RSD
КП 813 КО Дедине86.312,14 RSD
КП 814 КО Дедине162.939,90 RSD
КП 815 КО Дедине72.269,78 RSD
КП 816 КО Дедине68.032,85 RSD
КП 818/2 КО Дедине136.174,66 RSD
КП 1510 КО Дедине20.337,22 RSD
КП 1511 КО Дедине46.969,30 RSD
КП 1528/5 КО Дедине21.305,66 RSD
КП 1631 КО Дедине67.185,47 RSD
КП 1635 КО Дедине158.581,92 RSD
КП 1637 КО Дедине135.581,49 RSD
КП 1638 КО Дедине142.360,56 RSD
КП 1639 КО Дедине172.866,40 RSD
КП 1640 КО Дедине306.753,12 RSD
КП 1641 КО Дедине585.627,29 RSD
КП 1642/1 КО Дедине211.507,12 RSD
КП 1642/2 КО Дедине211.591,86 RSD
КП 1643 КО Дедине98.296,58 RSD
КП 1644 КО Дедине94.907,04 RSD
КП 1645 КО Дедине196.593,16 RSD
КП 1646 КО Дедине125.412,88 RSD
КП 1647 КО Дедине213.540,84 RSD
КП 1648 КО Дедине104.107,21 RSD
КП 1650 КО Дедине96.480,76 RSD
КП 1652/1 КО Дедине154.986,59 RSD
КП 1662 КО Дедине42.127,11 RSD
КП 1665 КО Дедине36.074,36 RSD
КП 952/3 КО Дедине62.706,44 RSD
КП 1665 КО Дедине2.077.302,08 RSD
КП 1690 КО Дедине283.026,36 RSD
КП 1694 КО Дедине52.792,04 RSD
КП 1694 КО Дедине50.843,06 RSD
КП 1695 КО Дедине101.940,33 RSD
КП 1719/3 КО Дедине4.842,20 RSD
КП 1720/3 КО Дедине5.205,36 RSD
КП 1721/3 КО Дедине4.963,25 RSD
КП 1724/3 КО Дедине6.052,75 RSD
КП 1735/1 КО Дедине191.508,85 RSD
КП 1739 КО Дедине3.994,81 RSD
КП 1746 КО Дедине2.987.877,04 RSD
КП 1746 КО Дедине173.713,78 RSD
КП 1746 КО Дедине33.467.866,62 RSD
КП 1795 КО Дедине86.191,09 RSD
КП 1810 КО Дедине159.308,25 RSD
КП 1835 КО Дедине193.712,05 RSD
КП 1836 КО Дедине336.496,31 RSD
КП 1837 КО Дедине241.335,05 RSD
КП 1838/2 КО Дедине87.534,80 RSD
КП 1839 КО Дедине159.731,94 RSD
КП 1840 КО Дедине197.186,33 RSD
КП 1841 КО Дедине210.744,48 RSD
КП 1842 КО Дедине183.543,44 RSD
КП 2127/7 КО Дедине10.894,94 RSD
КП 2817/10 КО Дедине111.370,51 RSD
КП 2833/4 КО Дедине3.631,65 RSD
Сандучасти додавач SD II-5601.800,00 RSD
Коритасти транспортер са гуменом траком L= 201м, B=800 мм7.021.000,00 RSD
Колни млин К-151.053.150,00 RSD
L=3.8 m B=800 mm26.679,80 RSD
Колни млин К-201.404.200,00 RSD
Плочасти транспортер ТРГ L= 8 m,B=800 mm35.947,10 RSD
Плочасти транспортер ТРГ L= 8 m,B=800 mm34.824,30 RSD
Фини млин ФМ 10002.106.300,00 RSD
Аутоматска брусилица50.551,20 RSD
Плочасти транспортер ТРГ L= 8 m,B=800 mm71.894,20 RSD
L=5,2 m,B=800 mm36.509,20 RSD
Коси коритасти транспортер са гуменом траком L=22m,B=800 mm154.462,00 RSD
Коритасти транспортер са гуменим точком L= 60 m,B=800 mm421.260,00 RSD
Распршивач глине105.315,00 RSD
Багер кабличар ВК-V1.053.150,00 RSD
Плочасти транспортер ТРГ L= 28 m,B=600 mm251.631,80 RSD
Систем за квашење глине70.210,00 RSD
Коси коритасти транспортер са гуменом траком L= 21 m,B=800 mm113.038,10 RSD
Детектор метала 172.014,50 RSD
Коси коритасти транспортер L= 21 m,B=650 mm54.061,70 RSD
Вакум агрегат VA-600884.646,00 RSD
Компресорски агрегат24.573,50 RSD
Вакум пумпа98.294,00 RSD
Коси коритасти транспортер са гуменом траком L= 5 m,B=800 mm24.573,50 RSD
Алати (усници) за обликовање309.626,10 RSD
Резући сто PAO-IVса комадним орманом565.190,50 RSD
Аутомат за летве са електро орманом614.337,50 RSD
Магацин за летве са скупљачем614.337,50 RSD
Елеватор сирове и суве стране са утоварном аутоматском294.882,00 RSD
преносница са вагонетом са електроводом491.470,00 RSD
Равни транспортер са гуменом траком L= 0,8 m,B=800 mm3.931,76 RSD
Равни транспортер са гуменом траком L= 1,5m,B=120 mm9.829,40 RSD
Транспортер са ременима L= 2,3m11.303,81 RSD
Коси транспортер са гуменом траком L= 5 m,B=200 mm12.286,75 RSD
Кривина од 90 са прохромским елементима66.348,45 RSD
Коси транспортер са гуменом траком L=2,3 m,B=400 mm11.303,81 RSD
Равни транспортер са гуменом траком L=30m,B=400 mm54.061,70 RSD
Равни транспортер са гуменом траком L= 6,5 m,B=400 mm 29.488,20 RSD
Шаблон за слагање24.573,50 RSD
Линија за вучу празних и пуних вагона147.441,00 RSD
Коси коритасти транспортер са гуменом траком L= 19,5 m,B=500 mm76.669,32 RSD
Коси коритасти транспортер са гуменом траком L=11,5 m,B=600 mm56.519,05 RSD
Коси коритасти транспортер са гуменом траком L=9m,B=650 mm44.232,30 RSD
Вакум агрегат ВА-600 супер982.940,00 RSD
Вакум пумпа98.294,00 RSD
Компресорски агрегат24.573,50 RSD
Линија харфа са примарним столом за сечење2.211.615,00 RSD
Коси транспортер са гуменом траком L= 8m,B=600 mm49.147,00 RSD
Аутоматика 4202147.441,00 RSD
Магацин за летве са скупљачем196.588,00 RSD
Елеватор сирове и суве стране са истоварном аутоматиком294.882,00 RSD
Линија за транспорт суве робе49.147,00 RSD
Коморе за сушење са регалима и колосецима1.579.725,00 RSD
Корнет са радним колом716.142,00 RSD
Ротациони стубни миксер са 4 радна кола и пратећом електро опремом3.791.340,00 RSD
Ротациони стубни миксер са 3 радна кола и командним ормаром484.449,00 RSD
Стубни миксер са 6 радних кола1.685.040,00 RSD
Летве поцинковане за сушење робе5.425.000,00 RSD
Комора за мешање ваздуха70.210,00 RSD
Комора за сагоревање са гасним генератором122.867,50 RSD
Комора за сагоревање са мазутним генератором70.210,00 RSD
Центрифугални вентилатор за транспорт топлог ваздуха491.470,00 RSD
Командни пулт са електро разводом351.050,00 RSD
Цевовод сс разводом и серво клапнама за топли ваздух за 15 комора702.100,00 RSD
Цевовод са клапнама за одвођење засићеног ваздуха14.070,00 RSD
Електропреносница са мачком за превоз вагона702.100,00 RSD
Хидраулични агрегат за потискивање вагона у обе пећи са електро орманом561.680,00 RSD
Уређај за навођење вагона700,00 RSD
Аутоматска улазна врата56.168,00 RSD
Вентилатор димних гасова 210.630,00 RSD
Систем за рециркулацију772.310,00 RSD
Командна кабина са софтверским вођењем пећи2.457.350,00 RSD
Вентилатор примарног ваздуха са цевним разводом и серво клапнама702.100,00 RSD
Сводни горионици за мазут и гас 337.008,00 RSD
Горионичка група за мазут са регулацијом140.420,00 RSD
горионичка група за гас са регулацијом224.672,00 RSD
Инсталација гаса са регулацијом31.500,00 RSD
Инсталација мазута са регулацијом21.000,00 RSD
Вентилатор примарног ваздуха са цевним разводом за бочне горионике351.050,00 RSD
Бочни горионици са разводом и регулацијом за гас1.053.150,00 RSD
Систем за брзо хлађење210.630,00 RSD
Систем завршног хлађења280.840,00 RSD
Цевовод топлог ваздуха са регулацијом пећи-сушара421.260,00 RSD
Аутоматска излазна врата56.168,00 RSD
Вагони пећи9.478.350,00 RSD
Дизел агрегат за поизводњу струје за пећ од 100 KS157.972,50 RSD
Платформа за скидање производа27.300,00 RSD
Машина за палетирање0,00 RSD
Полуаутоматска машина за палетирање119.147,00 RSD
Виљушкар 3 т0,00 RSD
резервоар за мазут 500 т1.102.500,00 RSD
Пумпно постројење за утакање и истакање31.500,00 RSD
Резервоар за мазут укопани по 100 т560.000,00 RSD
Мазутно постројење са цевоводом за транспорт мазута до пећи36.400,00 RSD
Косачица 4070,00 RSD
Ротациона косачица0,00 RSD
Ротациона косачица0,00 RSD
Моторна коса0,00 RSD
Струг ПА-63194.780,00 RSD
Струг Првомајска45.500,00 RSD
Стубна Бушилица17.500,00 RSD
Хоризонтална рендисаљка31.500,00 RSD
Вертикална глодалица47.600,00 RSD
Електролучни апарат за варење31.500,00 RSD
Ротациони апарат за варење28.000,00 RSD
CO2 апарат за варења24.500,00 RSD
Стона брусилица11.200,00 RSD
Машина за сечење метала840,00 RSD
Млин чекићар за млевење шута са пратећом опремом42.126,00 RSD
Бунар са пумпом и цевоводом за техничку воду36.400,00 RSD
Трафостаница1.404.200,00 RSD
Машина за шљака блокове са алатом0,00 RSD
Мешалица за шљака блокове0,00 RSD
Машина за израду ферт гредица36.400,00 RSD
Усисивач за чишћење вагона21.000,00 RSD
Уређај за исправљање поцинкованих летви28.000,00 RSD
Светлећа реклама са називом фирме и показном таблом21.000,00 RSD
Машина за шљака блокове са алатом250.750,00 RSD
Мотор виљушкара50.000,00 RSD
Канцеларијски инвентар у Згради Додавача500,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Прерада глине1.000,00 RSD
Канцеларијски инвентар-Машинска Радионица500,00 RSD
Канцеларијски инвентар-Електро Радионица1.250,00 RSD
Канцеларијски инвентар -У погону производње канцеларија шефова2.050,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Простор сушаре600,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Простор Пећи4.300,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Магацин2.300,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Мушка свлачионица7.400,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Женска свлачионица1.200,00 RSD
Канцеларијски инвентар -у Канцеларији Отпреме1.300,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Простор одмора класира1.200,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Портирница2.750,00 RSD
Канцеларијски инвентар у Канцеларија на Стоваришту1.250,00 RSD
Канцеларијски инвентар у Старој Портирници са канцеларијом 2.400,00 RSD
Канцеларијски инвентар у Управи71.050,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Лабораторија10.900,00 RSD
Канцеларијски инвентар -Апартман у кругу фабрике35.350,00 RSD
Залихе материјала и резервни делова у Магацину бр.62.585.377,90 RSD
Залихе уља и мазива-Магацин 8393.900,00 RSD
Залихе ситног инвентара -Магацин 101.295.079,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014