Последње освежавање базе података: 17.01.2019 - 23:33


Основне информације

Назив: 12-та продаја удела, непокретне и покретне имовине
Место: Београд
Датум отварања: 03.08.2018
Број артикала за продају: 16
Број продатих артикала: 2
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 4. Ст.181/2013
Име компаније: ТЕРМОЕЛЕКТРО
Процењена вредност: 654.533.855,71 RSD


целина 5
Списак имовинеПроцењена вредност: 56.160.801,00 RSD
(2/1) МИОНИЦА ВАРОШ - Зграда тех. услуга бр 1 (техн.преглед)-Агросервис управна зграда31.344.167,26 RSD
(3) МИОНИЦА ВАРОШ - Магацин (Зграда за коју није позната намена бр.2)9.192.568,39 RSD
(2/2) МИОНИЦА ВАРОШ-Зграда техничких услуга бр.3 (вулк.радња)-Продавница и портирница 5.089.975,84 RSD
(4) МИОНИЦА ВАРОШ - Хала школа за заваривање (Остале зграде бр 4.-пословно складишни објекат(хала))10.534.089,15 RSD
целина 6
Списак имовинеПроцењена вредност: 77.261.991,76 RSD
(1/1) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала са управом Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр. 137.934.725,60 RSD
(1/2) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала II-Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр.230.251.743,20 RSD
(1/3) МИОНИЦА ВАРОШ - Надстрешница-Зграда дрвне инд,инд.намештаја и произ. папира бр.39.075.522,96 RSD
целина 14
Списак имовинеПроцењена вредност: 7.897.196,26 RSD
(29/2-1) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 49.670,30 RSD
(29/2-2) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 49.670,30 RSD
(29/3-1) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 49.670,30 RSD
(29/3-2) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 59.604,36 RSD
(29/4) Разводни електрични ормари велики, Београд, Уралска 9 74.505,56 RSD
Апарат за варење мали, Београд, Уралска 9 (57/21)30.012,00 RSD
(29/7) Трафо UNION 5141 B, Београд, Уралска 9 216.084,24 RSD
(29/17-2) Плински топови за грејање, Београд, Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 к)74.505,25 RSD
(29/17-1) Плински топови за грејање, Београд, Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 к.)74.505,25 RSD
(29/78-5)Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-6) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-7) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-8) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-9) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-10) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-11) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-12) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-13) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/83-1) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (11 ком)20.496,99 RSD
(29/83-4) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.633,63 RSD
(29/83-5) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.633,63 RSD
(29/83-6) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.633,63 RSD
(29/83-2) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.623,29 RSD
(29/83-3) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА ( 10 ком)18.633,63 RSD
(29/85-8) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-9) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-2) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-5) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-4) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-3) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-6) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-7) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-1) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (3 к)9.318,15 RSD
(29/77-3) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (7 ком)26.076,92 RSD
(29/79-1) Брусилица BOSH биакс,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (3 ком)11.175,90 RSD
Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)17.739,13 RSD
Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)17.739,13 RSD
(29/68-2) Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (6 ком)14.901,18 RSD
(29/68-1) Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (6 ком)14.901,18 RSD
(29/69) Брусилица мала WURTH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (5 ком)12.417,17 RSD
(29/77-5) Брусилица мала WURTH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (2 ком)7.095,95 RSD
Брусилице BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (3 ком)11.175,90 RSD
(29/77-4) Брусилица TROVEX ,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)5.321,22 RSD
(29/70) Брусилица BOSH велика,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)3.725,30 RSD
(29/18) Мешалица за бетон,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 ком)6.209,33 RSD
(29/19) Разводни ормар,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (2 ком)22.351,80 RSD
(29/23) KEMPI TIG 400,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 310.439,65 RSD
(29/24) KEMPI TL,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 248.350,83 RSD
(29/25) TRIODIN MIG 30-1,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 49.670,17 RSD
(29/26) TRIODIN ТIG 30,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 68.296,66 RSD
(29/27) преса велика,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 ком)248.350,83 RSD
(29/30) Апарат за варење KEMPI,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (5 k)1.303.844,13 RSD
(29/31) Апарат за варење,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k)1.043.035,41 RSD
(29/14) Апарат за варење ESSAB,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 298.021,00 RSD
(29/41) Апарат за варење ESSAB мали,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (6 k.)288.112,14 RSD
(29/33) Апарат за варење TRIODYN MIG-30 ,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k.)248.350,83 RSD
(29/95) Апарат за варење ,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 k)70.958,01 RSD
(29/39) Витло електрично велико,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 к)198.680,67 RSD
(29/48) разводни ормар,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 1 (2 ком)62.087,34 RSD
(29/56) Разводни ормари,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 2 (2 ком)37.252,99 RSD
(29/66) Пећ за сушење електрода велика, Бгд,Уралска 9, лимена гаража (2 ком)34.768,97 RSD
(29/71) БРУСИЛИЦА BOSCH (шлајферица кружна),Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)2.484,03 RSD
(29/74) Трафо мали,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део 223.516,27 RSD
(29/75) Трафо мали,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део 167.637,20 RSD
(29/86) Акумулаторска бушилица BOSCH,Бгд,Уралска 9, РАДИОНИЦА (1 ком)2.484,03 RSD
(29/91) ормар разводни,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА (1 ком)9.934,62 RSD
(29/11) Хидраулична дизалица, Београд, Уралска 9 111.758,35 RSD
(29/98/1) Флашенцуг 10т - лимена гаража, Уралска 9 (1 ком)22.659,16 RSD
(29/98/2) Флашенцуг 5т - лимена гаража, Уралска 9 (3 ком)40.786,93 RSD
(29/98/3) Сајцуг 3т - лимена гаража, Уралска 9 (13 ком)235.651,42 RSD
(29/98/4) Сајцуг 1,6т - лимена гаража, Уралска 9 (4 ком)43.506,65 RSD
(29/98/5) Упцуг - лимена гаража, Уралска 99.064,26 RSD
(29/98/6) Колске дизалице 10т - лимена гаража, Уралска 9 (3 ком)40.786,93 RSD
(29/98/7) Велике котураче-мачке - лимена гаража, Уралска 9 (4 ком)16.313,89 RSD
(29/98/8) Кутије за алат - гаража, Уралска 9 (120 ком)271.927,65 RSD
целина 15
Списак имовинеПроцењена вредност: 1.215.154,71 RSD
Апарат за варење ESSAB,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 3 (4 k)567.660,17 RSD
Опрема за технички преглед -АГРО СЕРВИС-Мионица0,00 RSD
Дизалица хидраулична-АГРО СЕРВИС-Мионица0,00 RSD
Дизалица 4 стуба-АГРО СЕРВИС-Мионица0,00 RSD
Дизалица каналска 10т-АГРО СЕРВИС-Мионица0,00 RSD
целина 16
Списак имовинеПроцењена вредност: 949.130,00 RSD
(2) TERMOELEKTRO POWER DOO949.130,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014